Frågesport: Är du en Boomer, Millennial eller Gen Z i hjärtat?

Ditt ordval avslöjar om du är en Boomer, Millennial eller Gen Z i hjärtat!

Gör testet nu för att ta reda på vad du verkligen är!

Starta frågesport

Quiz för Boomer, Millennial och Gen Z

Den här frågesporten är unik. Det beror på att vi kan avgöra om du är en Boomer, Millennial eller Gen Z i hjärtat, baserat på ditt ordval!

Eftersom du, precis som alla andra, har ett visst ordförråd och dras till vissa ord. Boomers, Millennials och Gen Z har alla vissa preferenser när det gäller specifika ord.

Så vad väntar du på? Gör testet nu och ta reda på om du är en Boomer, Millennial eller Gen Z i hjärtat!

Vad är en …?

Vid det här laget har nog alla hört talas om dessa tre begrepp. Men för säkerhets skull förklarar vi dem här igen.

Boomer

Vad är en boomer, vill du veta? Ordet Boomer härleds från babyboom. De flesta av dem är födda mellan 1946 och 1964. De är alltså efterkrigsgenerationen.

👉 Detta nummerquiz avslöjar om du är introvert eller extrovert!

Boomers beskrivs ofta som mycket konservativa och envisa. Men de anses också vara en ganska lycklig generation.

Millennial

Millennials är också kända som Y-generationen. De flesta av dem är födda mellan 1981 och 1996. Brevet YY-generationen har också en annan innebörd eftersom det uttalas som varför. Detta är logiskt eftersom millennials anses ifrågasätta allting.

Millennials anses vara välutbildade och tekniskt kunniga.

Generation Z

Med generation Z avses alla som är födda mellan 1997 och 2012.

Medlemmarna i generation Z beskrivs ofta som desillusionerade, eftersom de har insett att tidigare generationers drömmar och mål sällan har blivit verklighet. För dem är separationen mellan arbete och privatliv helig. Arbetet kommer alltid i andra hand. De är också mycket bundna till Internet och sällan offline. Generation Z sägs ofta ha svårt att fatta beslut på grund av de många valmöjligheter som står till buds.

👉 Frågesport: Välj dina perfekta fiktiva karaktärer och upptäck din karriärväg

🥳 Party 🤓 Frågesporter 🕹 Spel ✍️ Namngeneratorer 👋 Konversationsstartare 💭 Citat 🍿 Videor 🎓 Trivia 📱 Appar 🛒 Butik