Γλώσσα

Δημοφιλείς ερωτήσεις και απαντήσεις για την κατηγορία γλώσσας.

Ποια είναι η σημασία της λατινικής φράσης: aut Caesar aut nihil

  1. he threatens the innocent who spares the guilty
  2. either Caesar or nothing
  3. no reward without effort
  4. If you seek (his) monument, look around you

Trivia Live

Αποδείξτε τις γνώσεις σας και εγγραφείτε στο Trivia Live!

Ερωτήσεις κουίζ

Συλλογή από απεριόριστες δωρεάν ερωτήσεις και απαντήσεις trivia.

🎉 Πάρτι 👋 Εκκινητές συνομιλίας 💭 Αποσπάσματα ✍️ Γεννήτριες ονομάτων 🤓 Κουίζ