Språk

Populära triviafrågor och svar för språkkategorin.

Vad betyder den latinska frasen: statio bene fide carinis

  1. NN made (this)
  2. A safe harbour for ships
  3. in the strict sense
  4. law towards war

Trivia Live

Bevisa din kunskap och gå med i Trivia Live!

Trivia

Samling av obegränsade gratis triviafrågor och svar.

🎉 Party 👋 Konversationsstartare 💭 Citat ✍️ Namngeneratorer 🤓 Frågesporter