Språk

Populära triviafrågor och svar för språkkategorin.

Vad är meningen med den latinska frasen: circa?

  1. a god from a machine
  2. in triple
  3. for the sake of the metre
  4. around

Trivia Live

Bevisa din kunskap och gå med i Trivia Live!

🎉 Party 👋 Konversationsstartare 💭 Citat Namngeneratorer 🤓 Frågesporter