Sanat

Sanat kategorisi için popüler bilgi soruları ve cevapları.

Tube trumpet hangi enstrüman ailesine aittir?

  1. Idiofonlar
  2. Akorofonlar
  3. Membranofonlar
  4. Aerofonlar

Trivia Live

Bilginizi kanıtlayın ve Trivia Live'a katılın!

🎉 Parti 👋 Konuşma Başlatıcıları 💭 Alıntılar İsim Üreticileri 🤓 sınavlar