App icon Doğruluk mu Cesaret mi
App Store Doğruluk mu Cesaret mi
İndi̇r
App icon Gossip Gossip Kim daha soruları çok oyunculu oyun İndi̇r

Din birçok yerde hassas bir konu olsa da, her zaman herkesin kalbine konfor getirebilen bir şeydir. İncil’den duyduğunuz hikayelerin yüküyle, hepsini hatırlamak zor!

İyi bir “Bilgi Yarışması” Soruları listesi, İncil bilginizi taze ve eğlenceli tutmanın mükemmel bir yoludur. Bu yüzden, bazı zor soruları cevaplayabileceğinizi düşünüyorsanız, İncil tarihi, öğretileri ve daha fazlası üzerinden bir yolculuğa hazırlanın!

En İyi Arkadaş Testi
Arkadaşların seni ne kadar iyi tanıyor?
Başla

Nasıl Oynanır: İncil “Bilgi Yarışması”

Kurallar basit. Takımlar halinde veya solo oynayabilirsiniz ve amaç, mümkün olduğunca çok soruyu doğru cevaplamaktır.

Başlamak için, soruları soracak bir bilgi yarışması ustası atayın. Her soru yüksek sesle okunmalı ve oyuncuların veya takımların cevaplamadan önce belirli bir süresi olmalıdır.

Eğer soruyu cevaplayamazlarsa, diğer takım veya oyuncu puanı çalmak için bir şans elde eder. En çok doğru cevabı veren takım veya birey kazanır!

Çevrimiçi “Bilgi Yarışması” Oyna

“Bilgi Yarışması” oyununuzda kullanmak için sorular bulamıyorsanız, endişelenmeyin! 1.000’den fazla “Bilgi Yarışması” sorumuz hazır.

Sadece ücretsiz uygulamamızı indirin veya çeşitli kategorilere erişmek için web sitemizi ziyaret edin. Soruların hiçbir zaman tükenmesine izin vermeyin!

Soru oluşturucu
😎
Yaşam tarzı
Bu soruları cevaplamaya ve bilginizi kanıtlamaya çalışın.
...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
Testi başlat
Powered by Trivia Live

Herkes İçin Harika İncil “Bilgi Yarışması” Soruları

Hepimiz biliyoruz ki İncil ve Tanrı herkes içindir. İşte Tanrı’nın sözü hakkında daha fazla şey öğrenmenize belki yardımcı olabilecek bazı İncil “Bilgi” soruları ve cevapları.

1. Yeni Ahit’te kaç kitap vardır?

 • 15
 • 32
 • 27
 • 25
Cevabı göster

27

Doğru sırayla bunlar; Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılar, 1. Korintliler, 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. Selanikliler, 2. Selanikliler, 1. Timoteos, 2. Timoteos, Titus, Filemon, İbranilere, Yakup, 1. Petrus, 2. Petrus, 1. Yuhanna, 2. Yuhanna, 3. Yuhanna, Yahuda ve son olarak, Vahiy.

2. İsa tutuklandığında, hangi havari Onu üç kez inkar etmişti?

 • Yudas
 • Filipus
 • Petrus
 • Matta
Cevabı göster

Havari Petrus

İsa’ya karşı gidenlerden bahsederken, çoğu insan sadece Yudas İskariyot’u düşünür. Yudas, İsa’yı Roma’lılara tanıtarak 30 gümüş karşılığında ihanet ederken, Petrus ise İsa tutuklandıktan sonra özellikle 3 kez İsa’yı inkar etmişti.

3. İsa çarmıha gerildikten sonra bedenini Pilatus’tan kim istemişti?

 • Mecdelli Meryem
 • İsa’nın Annesi Meryem
 • Arimatealı Yusuf
 • Klopas’ın Meryemi
Cevabı göster

Arimatealı Yusuf

İsa’nın Annesi Meryem olacağını düşünürdünüz. Ama hayır, aslında Arimatealı Yusuf akşamleyin gelip İsa’nın bedenini Pilatus’tan isteyen kişidir. Yukarıdaki seçeneklerdeki diğer isimler sadece çarmıha gerilme sırasında orada bulunmuşlardı.

4. İsa ile birlikte çarmıha gerilen iki hırsızdan hangisi Onunla birlikte Cennete gitti?

 • Dimas
 • Gestas
Cevabı göster

Dimas

Gestas, İsa’nın sol tarafına, Dimas ise sağ tarafına yerleştirilmişti. Gestas, İsa’yı kurtaramadığı için alay etti, oysa Dimas merhamet istedi.

5. Nuh gemideyken kaç Gün ve Gece yağmur yağdı?

 • 3
 • 25
 • 15
 • 40
Cevabı göster

40

Yaratılış 7:12-13, Nuh’un denize açıldığını ve gemideyken yağmurun ne kadar süre yağdığını anlatır.

6. Tanrı Mısır’a kaç veba gönderdi?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 13
Cevabı göster

10

Tanrı’nın Mısır’a gönderdiği on veba, Çıkış 7:14’ten Çıkış 12:36’ya kadar olan ayetlerde bulunabilir.

7. Musa bebekken annesi tarafından nasıl kurtarıldı?

 • Kendini onun için feda etti
 • Onu bir sepete koyup nehre bıraktı
 • Onu uzak bir yere sakladı
 • Onu evlatlık verdi
Cevabı göster

Onu bir sepete koyup nehre bıraktı

O dönemdeki Firavun, onlar çok güçlü olabilecekleri korkusuyla tüm erkek bebeklerin Nil Nehri’ne atılmasını emretmişti. Musa’nın annesi Yokebed, onu 3 ay sakladı. Daha fazla saklayamayınca, onu su geçirmez bir sepete koyup Nil Nehri’nin akışına bıraktı.

8. İsa öldüğünde, hangi olaylar ilk olarak gerçekleşti?

 • Perde ortadan ikiye yırtıldı
 • Deprem oldu
 • Mezar açıldı
 • Bebekler ağladı
Cevabı göster

Deprem

İlk olarak deprem oldu. Sonra perde ortadan yırtıldı ve sonra mezar açıldı.

9. Mısır’dan döndükten sonra İsa nerede büyüdü?

 • Beytlehem
 • Kudüs
 • Nasıra
 • Celile
Cevabı göster

Nasıra

Bu yüzden İsa “Nasıralı İsa” olarak biliniyordu ama İsa’nın öğretilerinin çoğu Celile ve Yahudiye’de gerçekleşti.

10. Yeni Ahit’teki en kısa kitap hangisidir?

  1. Yuhanna
 • Filemon
  1. Yuhanna
 • Yahuda
Cevabı göster

2. Yuhanna

 1. Yuhanna sadece 13 ayete sahiptir, 3. Yuhanna 14 ayet, Filemon 25 ayet ve Yahuda 26 ayete sahiptir.

11. Yudas, Roma askerlerine İsa’nın kimliğini nasıl ele verdi?

 • İsa’ya işaret etti
 • İsa’nın elini kaldırdı
 • İsa’yı öptü
 • Roma’lıları fiziksel olarak İsa’ya getirdi
Cevabı göster

İsa’yı öptü

Yudas, İsa’yı 30 gümüş karşılığında ihanet etti ve askerler izlerken onu yanakından öperek bunu yaptı.

12. Cennetin kapılarının bekçisi olduğuna inanılan Havari kimdir?

 • Yakup
 • Petrus
 • Yuhanna
 • Matta
Cevabı göster

Petrus

İsa tarafından ona verilen isim Petrus’tu, asıl adı Simon’du. İsa, ölümünden sonra havarilere liderlik etme sorumluluğunu Petrus’a verdi.

13. İsa ve havarileri Son Akşam Yemeği’nde ne yaptı?

 • Ayaklarını yıkadı
 • Onlara tonlarca yiyecek verdi
 • Onlarla mutlu bir şekilde içki içti
 • Hep birlikte dua ettiler
Cevabı göster

İsa ayaklarını yıkadı

Yuhanna 13:1-17’de, Son Akşam Yemeği sırasında İsa’nın havarilerinin ayaklarını yıkadığı gösterilir. “Ben, sizin Rab ve Öğretmeniniz, sizin ayaklarınızı yıkadıysam, siz de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.” der.

14. Yuhanna İncili’nde hangi Havari İsa’nın dirilişine şüpheyle yaklaştı?

 • Yakup’un oğlu Yudas
 • Yudas İskariyot
 • Andreas
 • Tomas
Cevabı göster

Tomas

Aynı zamanda “Kuşkucu Tomas” olarak bilinen, İsa’nın dirilişine kendi gözleriyle şahit olana kadar inanmayı reddetti.

15. Vahiy Kitabı’nı kim yazdı?

 • Yuhanna
 • Matta
 • Luka
 • Pavlus
Cevabı göster

Yuhanna

Yuhanna’nın İhtiyarı tarafından yazılan Vahiy Kitabı, Yuhanna Patmos adasındayken yazıldı.

16. İsa kaç gün ve gece oruç tuttu?

 • 20 gün & 20 gece
 • 40 gün & 40 gece
 • 30 gün & 30 gece
 • 60 gün & 60 gece
Cevabı göster

40 gün & 40 gece

Nuh’un gemisinin hikayesi Yaratılış 6:9–9:17’de bulunabilir, burada Nuh’un hayatı ve Büyük Tufan’dan önce ve sonra yaşanan olaylar anlatılır.

17. Üçüncü Emir nedir?

 • Başka Tanrılar’a tapmayacaksın
 • Tanrı’nın adını boş yere kullanmayacaksın
 • Sabat gününde dinlenecek ve kutsal tutacaksın
 • Babana ve anana saygı göstereceksin
Cevabı göster

Sabat gününde dinlenecek ve kutsal tutacaksın

Eğlenceli gerçek! Yukarıdaki cevaplar sıralıdır. Sabat günü genellikle Katoliklerin, Protestanların ve Ortodoks Hristiyanların kiliseye gittikleri Pazar günü olarak tanınır.

18. Simon Petrus havari yapılmadan önce ne iş yapıyordu?

 • Balıkçı
 • Hekim
 • Vergi memuru
 • Marangoz
Cevabı göster

Balıkçı

İncil’de bahsedilen Hekim, Luka iken, vergi memuru Zakaydi. İncil’de bahsedilen marangoz ise hem Yusuf hem de İsa idi.

19. Elçilerin İşleri’nde Stephen kimdir?

 • Kör Adam
 • Bir Roma askeri
 • İlk Hristiyan şehidi
 • İsa’nın Havari
Cevabı göster

İlk Hristiyan şehidi

Aziz Stephen, 36 MS’de Kudüs’te öldü. Duruşmasında küfürle suçlandı, ardından Yahudi otoritelerini kınayan bir konuşma yaptı ve bu da onların onu taşlayarak öldürmelerine yol açtı.

20. Kabil kimdir?

 • Adem ve Havva’nın ilk doğanı
 • Habil’in kardeşi
 • İlk katil
 • Yerel bir çiftçi
Cevabı göster

Kandırmaca soru! Hepsi doğru!

Evet, Kabil hepsi! Rab’bin Kabil’in sunduğundan Habil’in sunduğunu daha çok beğenmesi üzerine Kabil öfkelendi ve Habil’i öldürerek ilk katil oldu.


Çocuklar İçin Eğlenceli İncil “Bilgi Yarışması” Soruları

Çocuklar oyunlar ve bilgi yarışmaları yoluyla öğrenmeyi seviyor ve İncil hakkında onlara bazı eğlenceli sorularla öğretmekten daha iyi ne olabilir! Bu çocuk dostu “Bilgi” soruları ile İncil bilginizi test edin ve harika zaman geçirin.

İşte 20 Ücretsiz Çocuk İncil “Bilgi” Sorusu. Çocukların bu İncil Bilgi Yarışması ile eğlenmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine izin verin.

1. Meryem’e İsa ile hamile olduğunu kim söyledi?

 • Tanrı
 • Melek Cebrail
 • Yusuf
 • Üç Kral
Cevabı göster

Melek Cebrail

Tanrı, Melek Cebrail’i Nasıra’ya gönderdi ve ona bir oğlu olacağını ve adının “İsa” olacağını söyledi.

2. Gemide her türden kaçar hayvan getirildi?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 1
Cevabı göster

2

Her türden bir erkek ve bir dişi, nüfusu yeniden inşa etmeye başlayabilmek için gemiye getirildi.

3. Tanrı, Cennet ve Yeryüzü’nü yarattıktan sonra hangi günü dinlenme günü ilan etti?

  1. gün
  1. gün
  1. gün
  1. gün
Cevabı göster

7. gün

Yaratılış Kitabı’nda, Tanrı’nın Cennet ve Yeryüzü’nü yaratmak için 6 gün harcadığı, ardından 7. gün (Pazar) dinlendiği söylenir, bu gün şimdi Kutsal Sabbat günü olarak kabul edilir.

4. On emri Tanrı’dan kim aldı?

 • Petrus
 • Matta
 • Musa
 • Yakup
Cevabı göster

Musa

Musa, Sina Dağı’nda Tanrı’dan on emri aldı ve bunlar iki taş tablete kazındı.

5. Tanrı, Havva’yı nereden yarattı?

 • Bahçedeki çiçeklerden
 • Meleklerden
 • Adem’in kaburga kemiğinden
 • Kendi suretinden
Cevabı göster

Adem’in kaburga kemiğinden

Tanrı’nın insanoğlunu yarattığı Yaratılış 1:26-27’de söylenmiş olmasına rağmen, Tanrı’nın Havva’yı nasıl yarattığına dair bilgi Yaratılış 2:21’de geçer. Yaratılış 2:18’de, Tanrı, insanın yalnız olmaması için ona bir eş vereceğini beyan etmiştir.

6. Kutsal Üçlü neyi ifade eder?

 • İsa, Meryem ve Yusuf
 • Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
 • Başmelekler Cebrail, Mikail ve Rafael
Cevabı göster

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

Kutsal Üçlü, Katolikler tarafından her dua öncesi ve sonrası kullanılır.

7. Doğru veya Yanlış: İsa ile tanışan herkes onu sevdi.

 • Doğru
 • Yanlış
Cevabı göster

Yanlış

Aslında İsa, birçok kişi tarafından reddedildi ve hatta işkence gördü.

8. İncil’in son kitabı nedir?

 • 4 Makabeler
 • Yehuda
 • Vahiy
 • Yaratılış
Cevabı göster

Vahiy

4 Makabeler aslında Eski Ahit‘in son kitabıdır ve Yaratılış tüm İncil’in ilk kitabıdır. Yehuda, Vahiy’den önceki kitaptır.

9. İncil’in en uzun kitabı hangisidir?

 • Havari İşleri
 • Mezmurlar
 • Yaratılış
 • Yeşaya
Cevabı göster

Mezmurlar

Mezmurlar Kitabı, 2,527 ayetle 150’den fazla bölüme sahiptir.

10. İlk Erkek ve Kadın kimlerdi?

 • Petrus & Mecdelli Meryem
 • Meryem & Yusuf
 • cevap 3
 • Adem & Havva
Cevabı göster

Adem & Havva

Adem & Havva, Tanrı’nın tüm evreni yarattıktan sonra Yeryüzü’nde olmaları için yarattığı ilk insanlardı.

11. Nerede kaldılar?

 • Aden Bahçesi
 • Havva Bahçesi
 • Adem Bahçesi
 • Tanrı Bahçesi
Cevabı göster

Aden Bahçesi

Tanrı, önce Adem’i Aden Bahçesi’ne yerleştirdi, ardından Adem yalnız olmasın diye Havva’yı yarattı.

12. Büyük Tufan’dan sonra Tanrı hangi işareti verdi?

 • Daha fazla hayvan
 • Bir Gökkuşağı
 • Çiçeklerin açması
 • Bir parti
Cevabı göster

Bir Gökkuşağı

Tanrı, bir daha Dünya’yı tufanla yok etmeyeceğini göstermek için bir Gökkuşağı verdi.

13. İsa nerede vaftiz edildi?

 • Nil Nehri
 • Fırat Nehri
 • Dicle Nehri
 • Ürdün Nehri
Cevabı göster

Ürdün Nehri

İsa, Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edildi.

14. Davut kimle savaştı?

 • Mikail
 • Calut
 • Romalılar
 • İsa
Cevabı göster

Calut

Davut & Calut hikayesi, cesaret hakkında iyi bilinen bir masaldır. Davut, Filistinlilerin devi ve şampiyonu Calut’u yenmek zorundaydı. Davut, koyunlarını kovalayan bir ayı veya aslanı öldürdüğü çoban becerilerini kullanarak Calut’tan korkmadı.

15. İncil’de İsa tarafından yapılan ilk mucize nedir?

 • Suyun üzerinde yürümek
 • Nehri ayırmak
 • Körü iyileştirmek
 • Suyu şaraba çevirmek
Cevabı göster

Suyu şaraba çevirmek

Suyu şaraba çevirmek aslında İncil’de kaydedilen İsa’nın ilk mucizesiydi.

16. Bebekken İsa’yı öldürmek isteyen Kral kimdi?

 • Kral Hirodes
 • Kral Davut
 • Kral Saul
 • Kral Rehavam
Cevabı göster

Kral Hirodes

Bu, Yusuf’un Meryem ve İsa’yı alıp Mısır’a gitmesinin nedeniydi, İsa burada büyüdü.

17. Elçilerin İşleri kitabını kim yazdı?

 • Musa
 • Yeşaya
 • Mika
 • Luka
Cevabı göster

Luka

İncil’i 40’tan fazla kişi yazdı. İncil’deki bazı kitaplar, örneğin Süleyman, Agur ve Lemuel tarafından yazılan Özdeyişler gibi, birden fazla yazar tarafından yazıldı.

18. Tanrı insanlığı hangi günde yarattı?

  1. gün
  1. gün
  1. gün
  1. gün
Cevabı göster

6. gün

İnsanlık, Tanrı’nın dinlenmeye geçmeden önce yarattığı son şeydi. İlk 6 günü evreni yaratmakla geçirdi.

19. Musa hangi mucizeyi gerçekleştirdi?

 • Kızıldeniz’i ikiye böldü
 • Suyun üstünde yürüdü
 • Birini ölümden diriltti
 • Gemiyi inşa etti
Cevabı göster

Kızıldeniz’i ikiye böldü

Musa, Mısırlıları kurtarmak için Kızıldeniz’i ikiye böldü. İkinci ve üçüncü cevapları İsa gerçekleştirdi, gemiyi ise Nuh inşa etti.

20. İsa nasıl öldü?

 • Açlıktan
 • Susuzluktan
 • Çarmıha gerilerek
 • Taşlanarak
Cevabı göster

Çarmıha gerilerek

Bu olay, her yıl Kutsal Hafta sırasında İyi Cuma gününde anılır.

“Bilgi Yarışması” oynamak, Kutsal Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğlenceli bir yol. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle, ister kendi başınıza oynayın, bu sorular Kutsal Kitap hakkındaki bilginizi ve anlayışınızı genişletmenize yardımcı olabilir.

🥳 Parti 🤓 Sınavlar 🕹 Oyunlar 👋 Sohbet Başlatıcılar 🍿 Videolar 🎓 Bilgi soruları 📱 Uygulamalar 🛒 Mağaza

Parti & İçme Oyunları

Bir sonraki buluşmanızı canlandıracak eğlenceli parti oyunları mı arıyorsunuz? Her yaş için 100+ fazla parti oyunu koleksiyonumuza göz atın!