💛 Bästa vänner-frågesport Hur väl känner dina vänner dig? 1 Skapa ditt eget quiz 2 Dela det med dina vänner 3 Se deras resultat och upptäck dina riktiga bästa vänner
App icon Jag har aldrig Jag har aldrig Hämta

Samlingen av upplyftande andliga citat är inte bara filosofier, gissningar eller idéer som drömts av en grupp människor, utan de representerar högsta sanningar som har förverkligats, dvs. upplevts av människor i de högsta meditationstillstånden.

Håll dina tankar positiva eftersom dina tankar blir dina ord. Håll dina ord positiva eftersom dina ord blir dina beteenden. Håll dina beteenden positiva eftersom dina beteenden blir dina vanor.

Dessa kraftfulla och positiva andliga citat kommer säkert att motivera dig att segla genom svåra tider med hopp och tro.

Några andliga uppmuntrande ord varje morgon kan hjälpa dig att lysa upp din dag. Så översväm ditt sinne med positiva vibbar och tankar och rikta om dina energier.

Mest populära inspirerande andliga citat och ordspråk

 1. “Om Gud är allt du har, har du allt du behöver." - Johannes 14:8
 2. “Den som tar bort ett berg börjar med att bära bort små stenar." - Kinesiskt ordspråk
 3. “Oavsett var du befinner dig på din resa är det precis där du behöver vara. Nästa väg ligger alltid framför dig." - Oprah Winfrey
 4. “Optimism är den enda egenskap som är mer förknippad med framgång och lycka än någon annan.”
 5. “Guds vilja kommer aldrig att föra dig dit Guds nåd inte kommer att skydda dig.”
 6. “Gud är sinnet som föreställer sig den fysiska verkligheten. Var och en av oss är som en cell i detta sinne." -Peter Shepherd
 7. “Gud har en anledning att låta saker och ting hända. Vi kanske aldrig förstår hans visdom, men vi måste helt enkelt lita på hans vilja.”
 8. “De flesta hinder smälter bort när vi bestämmer oss för att gå djärvt igenom dem." - Orison Swett Marden
 9. “Jag tror och därför är allting möjligt.”
 10. “Låt din tro vara större än din rädsla." - Hebreerbrevet 13:6.
 11. “Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss är småsaker jämfört med det som ligger inom oss.”
 12. “När du gör saker från din själ känner du en flod som rör sig i dig, en glädje." - Rumi
 13. “Även om lyckan glömmer dig lite, glöm aldrig bort den helt och hållet." - Jacques Prevert
 14. “Ur svårigheter växer mirakel." - Jean de la Bruyere
 15. “Det bästa sättet att bli av med smärtan är att känna den. Och när du känner smärtan och går bortom den kommer du att se att det finns en mycket intensiv kärlek som vill väcka sig själv." -Deepak Chopra
 16. “Vi måste acceptera att vi inte alltid kommer att fatta rätt beslut, att vi kommer att göra bort oss rejält ibland - och förstå att misslyckande inte är motsatsen till framgång, utan en del av framgång." - Arianna Huffington
 17. “Välsignade är de som kan ge utan att minnas och ta utan att glömma." -Elizabeth Bibesco
 18. “När du går igenom svårigheter och undrar var Gud är, kom ihåg att läraren alltid är tyst under provet.”
 19. “Lycka håller dig söt, prövningar håller dig stark, sorg håller dig mänsklig, misslyckanden håller dig ödmjuk, framgång håller dig glödande, men endast GUD håller dig igång!”
 20. “Det är bara i lugna vatten som saker och ting speglar sig själva utan att förvrängas. Endast i ett lugnt sinne finns en adekvat uppfattning av världen." - Hans Margolius
 21. “Vem som helst kan tacka Gud för goda saker. Men när du kan tacka Gud även i de dåliga sakerna, växer din tro…"- Rick Warren
 22. “Jag sökte min Gud, men jag kunde inte finna min Gud. Jag sökte min själ och min själ undvek mig. Jag sökte min bror för att tjäna honom i hans nöd, och jag fann alla tre - min Gud, min själ och dig.”
 23. “Själen skulle inte ha någon regnbåge om ögonen inte hade några tårar." -Inhemskt amerikanskt ordspråk
 24. “Ha tålamod med dig själv. Självtillväxt är ömtåligt; det är helig mark. Det finns ingen större investering." - Stephen Covey
 25. “Det finns en alkemi i sorgen. Den kan förvandlas till visdom, som om den inte ger glädje så kan den ändå ge lycka." - Pearl Buck
 26. “Gud kommer aldrig att lämna dig tomhänt. Han kommer att ersätta allt du förlorat. Om han ber dig att lägga ner något är det för att han vill att du ska ta upp något större.”
 27. “Tro på dig själv och på allt du är. Vet att det finns något inom dig som är större än alla hinder." - Christian D. Larson
 28. “Den ultimata läxan som vi alla måste lära oss är villkorslös kärlek, som inte bara omfattar andra utan även oss själva." - Elisabeth Kubler Ross
 29. “Vår framtida verklighet beror på vad vi gör nu i detta ögonblick." - Okänd
 30. “Omge dig med människor som bara kommer att lyfta dig högre.”
 31. “När vi söker efter kontakt, återställer vi världen till helheten. Våra till synes separata liv blir meningsfulla när vi upptäcker hur nödvändiga vi verkligen är för varandra." - Margaret Wheatley
 32. “Vi måste acceptera en begränsad besvikelse, men vi får aldrig förlora det oändliga hoppet." -Martin Luther King Jr.
 33. “Du är aldrig ensam eller hjälplös. Den kraft som leder stjärnan leder även dig.”
 34. “Du själv, lika mycket som någon annan i hela universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet." - Buddha
 35. “Gud är som en programvara. Han kommer in i vårt liv, skannar våra problem, redigerar våra spänningar, laddar ner lösningar, raderar alla våra bekymmer och räddar oss.”

Upplyftande andliga citat om livet

Andliga personer strävar efter ett bättre liv och ser personlig utveckling och uppfyllelse som ett centralt mål.

Bästa vänner-frågesport
Hur väl känner dina vänner dig?
Kom igång
N e w !
App icon Sudoku
Sudoku | Online nummer pussel
Rated 4.5 stars out of five stars
Spela
 1. “Tro är inte att tro att Gud kan, utan att veta att Gud kommer att göra det." - Ben Stein
 2. “Du är inte i universum, du är universum." - Eckhart Tolle
 3. “Ibland sker en förfining av karaktären naturligt när vi blir äldre, men för många människor främjas denna utveckling av andliga metoder som antas och följs på ett disciplinerat sätt." - Rachel Cowan
 4. “Skapa ett liv som känns bra på insidan, inte bara ett som ser bra ut på utsidan.”
 5. “Förlåtelse bygger mentala, känslomässiga och andliga muskler."- Iyanla Vanzant
 6. “Det finns inget viktigare än det här ögonblicket." - Okänd
 7. “När vi är andligt friska inser vi att vi existerar bortom det fysiska och att vårt liv har en mening och ett syfte." - Robyn L. Gobin
 8. “Följ din intuition, den leder dig alltid till rätt destination." - Okänd
 9. “Den främsta orsaken till olyckan är aldrig situationen, utan snarare dina tankar om situationen." - Eckhart Tolle
 10. “Ta dig tid att göra det som gör din själ lycklig." - Okänd
 11. “Det ultimata testet på vår andlighet är måttet på vår förvåning över Guds nåd." - Martyn Lloyd-Jones
 12. “Eliminera allt som inte hjälper dig att utvecklas." - Okänd
 13. “Om du någonsin känner dig över eller under någon - då har du fel." - Okänd
 14. “Andens fullhet är en viktig och oumbärlig erfarenhet för andligt ledarskap. Och var och en av oss är så full av Anden som vi verkligen vill vara." - J. Oswald Sanders
 15. “Den viktigaste tiden i världen är den tid du tar för dig själv.”
 16. “Ingen dröm är för stor när du förstår att överflöd är din födslorätt.”
 17. “Den största illusionen i världen är illusionen om separation." - Okänd
 18. “Jag har aldrig kontroll över vad som händer runt omkring mig, men jag har alltid kontroll över vad som händer inom mig.”
 19. “När du inser att det inte finns någon brist, tillhör hela världen dig." - Lau Tzu
 20. “Jag tror, och därför är allt möjligt." - Okänd
 21. “Förträfflighet uppmuntrar en i fråga om livet i allmänhet; den visar på världens andliga rikedom." - George Eliot
 22. “Försumma inte de människor i din inflytelsesfär som inte tror som du, eller som inte har någon respekt för Gud eller andliga saker. Sök upp dem, bygg upp vänskapsband och ge dem nåd."- Jonathan Daugherty
 23. “Jag tror att mirakel är på väg, idag, imorgon, varje dag." - Okänd
 24. “De som inte är särskilt intresserade av andlighet ska inte tro att mänskliga inre värden inte gäller för dig. Den inre friden i ett vaket och lugnt sinne är källan till verklig lycka och god hälsa" - Dalai Lama.
 25. “Om din avsikt är kraftfull kommer din handling att vara kraftfull. Om din handling är kraftfull, kommer dina resultat att bli kraftfulla.”
 26. “Håll era krav högt och uppmuntra varandra att växa andligt.”
 27. “Ja, en person är en dåre om han eller hon samlar på sig jordiska rikedomar utan att ha en rik relation till Gud. Jesus."-Luke 12:21
 28. “Vår framtida verklighet beror på vad vi gör nu, i detta ögonblick.”
 29. “Inse djupt att det nuvarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till ditt livs främsta fokus."- Eckhart Tolle
 30. “Även om ekonomisk generositet kan vara en större utmaning för många människor, ger den också större möjligheter till personlig utveckling, en känsla av inre anpassning och kanske till och med andlig utveckling." - Mark V. Ewert
 31. “Vi får ett andligt lyft när vi låter Herren inte bara gå in i problemet utan också bära den tunga tyngden av det." - Jan Dargatz
 32. “Andlig tillväxt är inte som snabbmat. Det tar tid för rötterna att växa, och det kräver att vi är mottagliga och tålmodiga." - Rabbi Zalman Schachter-Shalomiq
 33. “Oavsett din religiösa eller andliga övertygelse … för varje person som andas in och ut … du lever, du kan drömma." - Georgia Dawkins
 34. “Ingenting försvinner någonsin förrän det har lärt oss vad vi behöver veta."- Pema Chodrun
 35. “Lycka kan man inte resa till, äga, tjäna, bära eller konsumera. Lycka är den andliga erfarenheten av att leva varje minut med kärlek, nåd och tacksamhet."- Denis Waitley

Andliga motiverande citat för att upplysa dig

Dessa upplyftande andliga citat hjälper dig att få andlig vägledning, uppvaknande och upplysning på livets resa.

Frågesport:
Upptäck din pizzaidentitet: Vilken topping är du?
Upptäck hemligheten bakom din pizzaidentitet! Avslöja vilken pizzatopping som passar perfekt till din unika smak och personlighet.
Starta frågesport

👉 Föreslagna för dig: 80 uppmuntrande ord för kvinnor att höja din ande

En sund andlighet ger en känsla av frid, helhet och balans i våra liv i fysiska, känslomässiga, sociala och andliga aspekter.

Forskning har visat att religion och andlighet kan hjälpa människor att hantera effekterna av vardagsstress.

 1. “Andlighet: konsten att hålla den inre elden vid liv." - Maxime Lagacé
 2. “Precis som ett ljus inte kan brinna utan eld kan människan inte leva utan ett andligt liv." - Buddha
 3. “Jag tror på Gud, men inte som en enda sak, inte som en gammal man i himlen. Jag tror att det som människor kallar Gud är något som finns i oss alla. Jag tror att det som Jesus och Mohammed och Buddha och alla andra sa var rätt. Det är bara det att översättningarna har blivit fel." - John Lennon
 4. “Du måste växa inifrån och ut. Ingen kan lära dig, ingen kan göra dig andlig. Det finns ingen annan lärare än din egen själ." - Swami Vivekananda
 5. “Fredlig är den som inte bryr sig om att ha mer eller mindre. Utan att vara bunden av namn och berömmelse är han fri från sorg från världen och mest från sig själv." - Rumi
 6. “Om du gör ett bra jobb för andra, botar du samtidigt dig själv, för en dos glädje är en andlig kur. Den överskrider alla hinder." - Ed Sullivan
 7. “Jag förstår återigen att Guds storhet alltid visar sig i de enkla sakerna." - Paulo Coelho
 8. “Du är aldrig ensam. Du är för evigt förknippad med alla." - Amit Ray
 9. “Det är inte förrän du kommer till en andlig förståelse av vem du är - inte nödvändigtvis en religiös känsla, utan djupt ner, anden inom dig - som du kan börja ta kontroll." - Oprah Winfrey
 10. “Livets mål är att leva, och att leva innebär att vara medveten; glad, berusad, lugn, gudomligt medveten." - Henry Miller
 11. “Det är bra att komma ihåg att även om våra känslor kommer och går så gör inte Guds kärlek till oss det." - C.S. Lewis
 12. “Världen är full av magiska saker som tålmodigt väntar på att våra sinnen ska bli skarpare." - W.B. Yeats
 13. “Religion är för människor som är rädda för att hamna i helvetet. Andlighet är för dem som redan har varit där." - Vine Deloria Jr.
 14. “Vetenskapen är inte bara förenlig med andlighet, den är en djupgående källa till andlighet." - Carl Sagan
 15. “Eftersom kärleken växer inom dig, växer också skönheten. För kärleken är själens skönhet." - Augustinus

Positiva andliga citat som berikar ditt liv

 1. “Din heliga plats är den plats där du kan hitta dig själv om och om igen." - Joseph Campbell
 2. “Du har i varje ögonblick ett val som antingen leder dig närmare din ande eller längre bort från den." - Thich Nhat Hanh
 3. “Hoppet är en extraordinär andlig nåd som Gud ger oss för att kontrollera våra rädslor, inte för att fördriva dem." - Vincent McNabb
 4. “Lycka kan man inte resa till, äga, tjäna, bära eller konsumera. Lycka är den andliga erfarenheten av att leva varje minut med kärlek, nåd och tacksamhet." - Denis Waitley
 5. “Bön är inte att be. Det är en själens längtan. Det är att dagligen erkänna sin svaghet. Det är bättre att ha ett hjärta utan ord i bönen än ord utan hjärta." - Mahatma Gandhi
 6. “Granska allt som du har fått höra. Avvisa det som förolämpar din själ." - Walt Whitman
 7. “Den andliga resan är att lära sig av rädsla och acceptera kärlek." - Marianne Williamson
 8. “Det som dränerar din själ dränerar din kropp. Det som ger bränsle åt din ande ger bränsle åt din kropp." - Caroline Myss
 9. “Du behöver inte arbeta för att bli andlig. Du är andlig, du behöver bara komma ihåg det. Anden finns inom dig. Gud finns inom dig." - Julia Cameron
 10. “Det andliga livet är inte ett liv före, efter eller bortom vår vardagliga existens. Nej, det andliga livet kan bara vara verkligt när det lever mitt i smärtorna och glädjen här och nu." - Henri Nouwen

👉 Föreslagna för dig: 300 korta positiva citat för att inspirera dig

🥳 Party 🤓 Frågesporter 🕹 Spel ✍️ Namngeneratorer 👋 Konversationsstartare 💭 Citat 🍿 Videor 🎓 Trivia 📱 Appar 🛒 Butik

Citat

Bläddra i vår samling av de mest inspirerande och populära citaten och uttalandena av författare, kändisar och mer.