💛 Quiz najlepszego przyjaciela Jak dobrze znają Cię Twoi znajomi? 1 Stwórz swój quiz 2 Wyślij go znajomym 3 Zobacz ich wyniki i odkryj, kto naprawdę jest twoim najlepszym przyjacielem
App icon Kto najprawdopodobniej Kto najprawdopodobniej Pobierz

Co oznacza rozwój duchowy? Rozwój duchowy to proces łączenia się z wewnętrzną duszą i pozbywania się nierealnych koncepcji, myśli, przekonań i pomysłów. Jest to proces transformacji, dzięki któremu stajemy się bardziej świadomi naszej wewnętrznej istoty.

Rozwój duchowy to wewnętrzne przebudzenie, wzniesienie się świadomości ponad zwykłą, codzienną egzystencję i przebudzenie się do pokoju i uniwersalnych prawd.

Cytaty o rozwoju duchowym dla mądrości i przebudzenia

 1. “Jeśli naprawdę mamy zbyt wiele do zrobienia, to na pewno w programie są jakieś pozycje, których Bóg tam nie umieścił. Przedstawmy Mu tę listę i poprośmy o wskazanie, które pozycje musimy usunąć. Zawsze jest czas, aby wypełnić wolę Boga. Jeśli jesteśmy zbyt zajęci, aby to zrobić, to jesteśmy zbyt zajęci". - Elisabeth Elliot
 2. “Przeanalizuj ponownie wszystko, co ci powiedziano. Odrzuć to, co obraża twoją duszę". - Walt Whitman
 3. “Wyjdź z wiarą i wejdź w swój cel."- Niemcy Kent
 4. “Pewny znak rozwoju duchowego: Uświadamiasz sobie, jakim wyzwaniem jest zmiana siebie i zaczynasz rozumieć, jak małe masz szanse, próbując zmienić innych.”
 5. “To jest duchowy styl życia, gotowość do przyznania się, że nie wiesz wszystkiego i że w niektórych sprawach się myliłeś. Chodzi o zrobienie listy wszystkich osób, które skrzywdziłeś emocjonalnie, fizycznie lub finansowo, a następnie powrót i naprawienie krzywdy. To jest duchowy styl życia. To nie jest puszysta, eteryczna koncepcja."- Anthony Kiedis
 6. “Dla każdego ducha, który się uczy: uzdrawiasz siebie."- Thaiia Senquetta
 7. “Proces biblijnej zmiany, wyjaśniony w Słowie Bożym, rozpoczyna się, kiedy żałujesz za swój grzech i wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Bóg dał ci wszystko, czego potrzebujesz, aby dokonać w swoim życiu zmian, które sprawią Mu przyjemność i doprowadzą do Jego błogosławieństwa. Kiedy będziesz posłuszny Słowu Bożemu, w twoim życiu będą zachodzić biblijne zmiany w kierunku dojrzałości, aż zobaczysz Jezusa twarzą w twarz". - John Broger
 8. “Najtrudniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest ujawnienie światu nagiej duszy. Jednak uczynienie tego przynosi uzdrowienie, wzrost, siłę i potężną inspirację!"- H.E. Olsen
 9. “Kiedy jesteś duchowo połączony, nie szukasz okazji do obrażania się, nie osądzasz i nie etykietujesz innych. Znajdujesz się w stanie łaski, w którym wiesz, że jesteś połączony z Bogiem i dzięki temu wolny od wpływu kogokolwiek lub czegokolwiek zewnętrznego."- Wayne Dyer
 10. “Stan umysłu, który widzi Boga we wszystkim, jest dowodem wzrostu w łasce i wdzięcznego serca."- Charles Finney
 11. “Na każdym etapie wzrostu duchowego wymagane jest większe samozaparcie, bardziej bolesne uderzenie w siebie, bardziej lekkomyślna decyzja, by służyć Panu Chrystusowi, a w konsekwencji porzucenie własnego życia." - Walter Chantry
 12. “Jeśli człowiek nie ćwiczy swojego ramienia, nie wykształca mięśnia dwugłowego; a jeśli człowiek nie ćwiczy swojej duszy, nie nabywa w niej żadnych mięśni, nie ma siły charakteru, nie ma wigoru włókien moralnych ani piękna duchowego wzrostu" - Henry Drummond.
 13. “Jedyną rzeczą lepszą niż szczęśliwe serce jest czysty umysł, który je napędza. Oczyść się od wewnątrz, a na pewno zwyciężysz."- Stabley Victor Paskavich
 14. “Każdy nasz oddech, każdy nasz krok może być wypełniony pokojem, radością i spokojem. Musimy tylko być przebudzeni, żyć w chwili obecnej."- Thich Nhat Hanh
 15. “Miarą duchowej dojrzałości jest wytrwała wiara, a nie doskonałe zachowanie."- Andy Stanley
 16. “Pod koniec dnia jestem spokojny, ponieważ moje intencje są dobre, a serce czyste.”
 17. “Ewangelia Jezusa Chrystusa obejmuje znacznie więcej niż unikanie, pokonywanie i oczyszczanie się z grzechu i złych wpływów w naszym życiu; obejmuje również czynienie dobra, bycie dobrym i stawanie się lepszym. Żałowanie za grzechy i szukanie przebaczenia są duchowo konieczne i zawsze musimy to robić."- David A. Bednar
 18. “Świadomy duchowy plan żywieniowy jest tak samo istotny dla twojego duchowego wzrostu, jak świadomy plan żywieniowy jest fundamentalny dla twojego fizycznego samopoczucia."- Patricia Ennis
 19. “Kiedy znajdziesz się w potrzebie duchowego odżywiania się, to właśnie w możliwościach służenia innym znajdziesz obfitość, której szukasz". - Steve Maraboli
 20. “Przekonanie powinno wzrastać przez całe nasze chrześcijańskie życie. W rzeczywistości jednym ze znaków duchowego wzrostu jest zwiększona świadomość naszej grzeszności. “Jerry Bridges
 21. “Rozwój duchowy nie jest osiągnięciem, ale sposobem życia. Jest to orientacja, która przynosi swoje własne nagrody, a to, co jest ważne, to kierunek, w jakim zmierzają nasze motywy.”- David R. Hawkins
 22. “Dojrzałość duchowa nie oznacza, że nigdy nie będziemy robić złych planów. W rzeczywistości dojrzałość duchowa często oznacza odwagę, by przyznać, że zrobiliśmy złe plany."- Beth Moore
 23. “Wzrost duchowy zależy od dwóch rzeczy: po pierwsze od gotowości do życia zgodnie ze Słowem Bożym; po drugie od gotowości do przyjęcia wszelkich konsekwencji, jakie z tego wynikają."- Sinclair B. Ferguson
 24. “Podczas gdy wszystko wokół mnie nieustannie się zmienia, nieustannie umiera, pod tymi wszystkimi zmianami kryje się żywa siła, która jest niezmienna, która trzyma wszystko razem, która tworzy, rozpuszcza i odtwarza. Tą informującą mocą lub duchem jest Bóg…. A czy ta moc jest dobroczynna czy złośliwa? Ja widzę ją jako wyłącznie dobroczynną. Widzę bowiem, że pośród śmierci trwa życie, pośród nieprawdy trwa prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest Życiem, Prawdą, Światłem. Jest Miłością. Jest najwyższym dobrem."- Mahatma Gandhi
 25. “Kiedy będziesz posłuszny Słowu Bożemu i będziesz polegał na Jego wzmacniającej mocy, możesz liczyć na to, że biblijna zmiana nastąpi w każdej dziedzinie twojego życia." - John Broger
 26. “Główny warunek rozwoju duchowego: Pragnienie poznania, kim naprawdę jesteś". - Adyashanti
 27. “Wielcy są najsilniejsi, gdy stoją samotnie, Ich siłą jest boska potęga bytu" - Sri Aurobindo
 28. “Kiedy chrześcijanie wzrastają w świętym życiu, dostrzegają swoją wrodzoną słabość moralną i cieszą się, że każda cnota, którą posiadają, rozkwita jako owoc Ducha Świętego". - D.A. Carson
 29. “To nie liczba książek, które czytasz, ani różnorodność kazań, których słuchasz, ani ilość rozmów religijnych, w które się włączasz, ale częstotliwość i żarliwość, z jaką rozważasz te rzeczy, aż prawda w nich zawarta stanie się twoją własną i częścią twojej istoty, zapewnia twój wzrost" - Frederick William Robertson
 30. “Z Bogiem zawsze jest wyznaczony czas na pewne rzeczy, a kiedy stawiasz Go na pierwszym miejscu, ufasz Jego czasowi i zachowujesz wiarę, cuda się zdarzają!"- Niemcy Kent
 31. “Wyobraź sobie, że każda osoba na świecie jest oświecona oprócz ciebie. Wszyscy oni są twoimi nauczycielami, a każdy z nich robi dokładnie to, co do niego należy, aby pomóc ci nauczyć się doskonałej cierpliwości, doskonałej mądrości i doskonałego współczucia."- Budda
 32. “Wszystko, co pozornie dzieje się na zewnątrz, dzieje się po to, by wyzwolić coś w nas, by nas rozwinąć i doprowadzić do tego, kim naprawdę jesteśmy."- Anita Moorjani
 33. “Uświadomienie sobie, że nie jesteś swoimi myślami, to moment, w którym zaczynasz się duchowo przebudzać."- Eckhart Tolle
 34. “Jezus wzywa nas do swojego odpoczynku, a łagodność jest Jego metodą. Człowiek cichy nie dba o to, kto jest większy od niego, bo już dawno temu zdecydował, że szacunek świata nie jest wart wysiłku."- A.W. Tozer
 35. “Zaakceptuj swoją ciemną stronę, zrozumienie jej pomoże ci iść w stronę światła. Znajomość obu stron naszej duszy pomaga nam wszystkim iść naprzód w życiu i zrozumieć, że doskonałość nie istnieje."- Martin R. Lemieux
 36. “Dowodem duchowej dojrzałości nie jest to, jak bardzo jesteś czysty, ale świadomość swojej nieczystości. Ta świadomość otwiera drzwi do łaski."- Philip Yancey
 37. “Duchowość to podtrzymywanie ducha wbrew wszelkim przeciwnościom i przeszkodom życiowym."- Amit Ray
 38. “Dojrzałość duchowa nie jest ani natychmiastowa, ani automatyczna; jest to stopniowy, progresywny rozwój, który będzie trwał przez resztę twojego życia". - Rick Warren
 39. “Sztywna i drewniana jakość naszego życia religijnego jest wynikiem braku świętego pragnienia. Samozadowolenie jest śmiertelnym wrogiem wszelkiego duchowego wzrostu. W przeciwnym razie nie będzie manifestacji Chrystusa dla Jego ludu."- A. W. Tozer
 40. “Duchowe otwarcie nie jest wycofaniem się do jakiejś wyobrażonej krainy czy bezpiecznej jaskini. To nie jest odsuwanie się, ale dotykanie wszystkich doświadczeń życiowych z mądrością i sercem pełnym dobroci, bez jakiegokolwiek oddzielania się."- Jack Kornfield
 41. “Duchowość to nie przyjmowanie kolejnych przekonań i założeń, ale odkrywanie tego, co w tobie najlepsze."- Amit Ray
 42. “Wzrost duchowy polega przede wszystkim na wzroście korzenia, który jest poza zasięgiem wzroku.”
 43. “Bóg nigdy się nie spieszy. Nie ma terminów, przed którymi musi pracować. Wiedza o tym pozwala nam uspokoić ducha i rozluźnić nerwy."- A.W. Tozer
 44. “Uwierz w swój nieskończony potencjał. Jedyne ograniczenia to te, które sam sobie stawiasz."- Roy T. Bennett
 45. “Życie nie jest warte życia, jeśli nie przeżywasz go dla Tego, który dał ci życie."- Anya VonderLuft
 46. “Wzrost duchowy… wymaga czasu, aby zapuścić korzenie, a to wymaga od nas otwartości i cierpliwości.”
 47. “Zawsze się rozwijaj. Możesz osiągnąć to, czego pragniesz, jeśli poświęcisz czas, by dowiedzieć się, kim jesteś, i zechcesz być tym, kim miałeś być.…”
 48. “Musisz wzrastać od wewnątrz. Nikt nie może cię nauczyć, nikt nie może uczynić cię duchowym. Nie ma innego nauczyciela niż twoja własna dusza". - Swami Vivekananda
 49. “Nie ma nic ważniejszego dla prawdziwego rozwoju niż uświadomienie sobie, że nie jesteś głosem umysłu - jesteś tym, który go słyszy". - Michael A. Singer
 50. “Kiedy zasadzisz ziarno miłości, to właśnie ty rozkwitasz" - Ma Jaya Sati Bhagavati
 51. “Często nie możemy dowiedzieć się, kim naprawdę jesteśmy, dopóki nie opuścimy złych sytuacji, które utrudniają nam rozwój duchowy, umysłowy i emocjonalny.”
 52. “Droga rozwoju duchowego to droga uczenia się przez całe życie."- M. Scott Peck
 53. “To ciemność czyni światło widocznym, a nie odwrotnie". - Nancy Venable Raine
 54. “Kiedy oddaję Bogu swoje słabości i ślepe miejsca, On wykorzystuje je, aby pomóc mi wzrastać duchowo."- Crystal McDowell
 55. “Zbyt często nie doceniamy tego, że (rozumienie) Boga jest nie tylko testem naszego uwielbienia, ale także testem naszego duchowego wzrostu. Prawdziwy rozwój życia duchowego chrześcijanina będzie zawsze ujawniony przez to, jak myśli on o Bogu - jak dużo o Nim myśli i jak wysoko o Nim myśli."- Sinclair B. Ferguson
 56. “Rozwój duchowy jest jak nauka chodzenia. Wstajemy, upadamy, wstajemy, upadamy, robimy krok, upadamy, robimy kilka kroków, upadamy, chodzimy trochę lepiej, chwiejemy się trochę, upadamy, biegniemy i w końcu lecimy". - Geri Larkin
 57. “Praca nad duszą to podstawowa potrzeba każdej drogi i każdego dążenia. Bez niej nasze życie jest puste, martwe, pozbawione kierunku i sensu. Bez niej pozostajemy niedojrzali psychicznie i duchowo. Innymi słowy, bez pracy nad duszą nigdy nie dojrzejemy do naszego najpełniejszego potencjału.”
 58. “Poważna praktyka duchowa to coś więcej niż pogodne spacery po lesie, zapalone świece i kadzidła. Musisz być zaangażowany. Musisz być gotów wejść w swoją własną ciemność i przekroczyć ją."- Maria Erving
 59. “Pozwól sobie zobaczyć i poczuć niezwykłe wydarzenia w swoim życiu. Uwewnętrzniając je, przekonasz się, że zmieni się także twoje spojrzenie na życie i jego sens, co spowoduje wzrost i rozszerzenie twojej duszy."- Susan Barbara Apollon
 60. “Droga jest wybrukowana konsekwentną, świadomą czujnością umysłową i duchową oraz stopniowym wzrostem dobroci w naszym sercu i jasności w umyśle. Jesteśmy przebudzeni. Jeśli będziemy próbować zrozumieć, to zrozumiemy. Jeśli będziemy sobie powtarzać, że jesteśmy kochani przez Życie i jeśli będziemy szukać dowodów tej miłości, znajdziemy je."- Donna Goddard
 61. “Bóg cieszy się tak bardzo, gdy widzi z nieba, że grzesznik modli się do Niego całym sercem, jak matka, gdy widzi pierwszy uśmiech na twarzy swojego dziecka."- Fiodor Dostojewski
 62. “Przekonuj się codziennie, że jesteś wart dobrego życia. Odpuść sobie stres, oddychaj. Bądź pozytywny, wszystko jest w porządku."- Niemcy Kent
 63. “Aby wzrastać, musimy mieć tego ducha mądrości i objawienia Chrystusa i Jego Słowa. Nie zostanie on nam przekazany przez nasz intelekt. Duch Święty musi nam to objawić."- Kenneth E. Hagin
 64. “Najważniejszy rozwój duchowy nie następuje podczas medytacji czy na macie do jogi. Dzieje się to w samym środku konfliktu - kiedy jesteś sfrustrowany, zły lub przestraszony i robisz to samo, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że masz wybór, by zrobić to inaczej.…”
 65. “Stajemy przed płonącym krzewem za każdym razem, gdy inni ludzie dzielą się z nami czymś ze swojej relacji z Bogiem lub czymś z poruszeń swojego serca. W takich chwilach zawsze możemy zdawać sobie sprawę, że stoimy na świętej ziemi."- Margaret Silf
 66. “Biblia jest boskim środkiem do rozwijania duchowej dojrzałości. Nie ma innej drogi."- Howard G. Hendricks
 67. “Tym, co czyni człowieka silnym, nie jest zdolność do stawiania czoła przeciwnościom i okrucieństwu, ale raczej zdolność do kochania pomimo nich."- Christopher Earle
 68. “W coraz większym stopniu utrwala się mylne przekonanie, że to, co nieświadome lub intuicyjne, jest wszystkim, co naprawdę liczy się w każdym duchowym przedsięwzięciu, a świadomy, racjonalny, logiczny, analityczny umysł jest śmiertelnym wrogiem duchowej świadomości i rozwoju duszy."- Anthon St. Maarten
 69. “Każda przeciwność, która pojawia się na naszej drodze, czy to duża, czy mała, ma na celu pomóc nam w jakimś stopniu wzrastać. Gdyby nie były korzystne, Bóg by ich nie dopuszczał i nie zsyłał: “Nie chce bowiem sprowadzić na synów ludzkich utrapienia ani smutku”. Bóg nie cieszy się z naszych cierpień. Przynosi tylko to, co konieczne, ale nie unika tego, co pomaga nam wzrastać.”
 70. “Przeciwności nie są po prostu narzędziem. To najskuteczniejsze narzędzie Boga do rozwoju naszego życia duchowego. Okoliczności i wydarzenia, które postrzegamy jako niepowodzenia, często są właśnie tymi, które wprowadzają nas w okresy intensywnego wzrostu duchowego. Kiedy zaczynamy to rozumieć i akceptujemy jako duchowy fakt życia, przeciwności stają się łatwiejsze do zniesienia."- Charles Stanley
Quiz najlepszego przyjaciela
Jak dobrze znają Cię Twoi znajomi?
Zaczynajmy
N e w !
App icon Sudoku
Sudoku | Puzzle liczbowe online
Rated 4.5 stars out of five stars
Graj
🥳 Imprezowe 🤓 Quizy 🕹 Gry ✍️ Generatory Imion 👋 Tematy do rozmowy 💭 Cytaty 🍿 Wideo 🎓 Quiz ciekawostek 📱 Aplikacje 🛒 Sklep

Cytaty

Przejrzyj naszą kolekcję najbardziej inspirujących i popularnych cytatów i powiedzeń autorów, celebrytów i nie tylko.