💛 Quiz najlepszego przyjaciela Jak dobrze znają Cię Twoi znajomi? 1 Stwórz swój quiz 2 Wyślij go znajomym 3 Zobacz ich wyniki i odkryj, kto naprawdę jest twoim najlepszym przyjacielem
App icon Nigdy przenigdy Nigdy przenigdy Pobierz

Do zdrowego związku potrzebna jest nie tylko miłość, ale także zaufanie, zrozumienie, przebaczenie, zaangażowanie i szacunek. Dotyczy to wszystkich relacji, zarówno rodzicielskich, miłosnych, przyjacielskich, małżeńskich, jak i pracowniczych.

Zrozumienie wymaga miłego i wrażliwego serca, w którym z cierpliwością próbujesz zrozumieć sprawy z punktu widzenia drugiej osoby. Zarówno miłość, jak i zrozumienie są niezbędnymi składnikami trwałej przyjaźni, związku rodzinnego czy związku mąż-żona.

Wiele związków rozpada się nie z powodu braku miłości, ale dlatego, że się nie rozumieją. Wszystkie związki mogą zdrowo się rozwijać, gdy kluczowym składnikiem jest wzajemne zrozumienie, nawet bardziej niż miłość.

Cytaty o zrozumieniu w związku, które wzmocnią waszą więź

 1. “To, że ktoś rozumie twój umysł, to inny rodzaj intymności.”
 2. “Traktuj ludzi ze zrozumieniem, kiedy możesz, i udawaj, kiedy nie możesz, dopóki nie zrozumiesz."- Kim Harrison
 3. “Bądź tym, który pielęgnuje i buduje. Bądź tym, który ma wyrozumiałe i przebaczające serce, który szuka w ludziach tego, co najlepsze. Zostaw ludzi lepszymi, niż ich zastałeś."- Marvin J. Ashton
 4. “Są trzy rzeczy niezwykle twarde: stal, diament i poznanie samego siebie."- Benjamin Franklin
 5. “Najpiękniejsi ludzie, jakich znamy, to ci, którzy poznali porażkę, cierpienie, walkę, stratę i znaleźli drogę wyjścia z tej głębi. Osoby te mają uznanie, wrażliwość i zrozumienie życia, które napełniają je współczuciem, łagodnością i głęboką miłosną troską. Piękni ludzie nie zdarzają się tak po prostu."- Elisabeth Kübler-Ross
 6. “Jeśli chcesz zrozumienia, spróbuj je dać."- Malcolm Forbes
 7. “Twoim zadaniem jest odkrycie swojego świata, a następnie oddanie mu się całym sercem."- Budda
 8. “Nie przejmuj się tym, że jesteś źle rozumiany; przejmuj się raczej tym, że nie jesteś rozumiany.”
 9. “Czasami osoba pragnie tylko empatycznego ucha, a jedyne, czego potrzebuje, to wygadać się. Samo zaoferowanie ucha i serca rozumiejącego jego cierpienie może być wielkim pocieszeniem." - Roy T. Bennett
 10. “Dopiero gdy się zagubimy, zaczynamy rozumieć samych siebie."- Henry David Thoreau
 11. “Zadawanie sobie pytań i pragnienie zrozumienia siebie jest fetowanym aktem ludzkości."- Kilroy J. Oldster
 12. “Najlepsze związki to takie, w których dwoje ludzi darzy się wzajemnym uczuciem, wkłada wspólny wysiłek i ma wspólny cel.”
 13. “Miłość jest wtedy, gdy potrafisz zrozumieć wzajemne milczenie". - Avijeet Das
 14. “Człowiek, który walczy z innymi i osądza ich, jest wiecznie zagubiony. Człowiek, który walczy z samym sobą i osądza siebie, jest wiecznie odnajdywany."- Jason Versey
 15. “Jesteśmy dla siebie nawzajem żniwami, jesteśmy dla siebie biznesem, jesteśmy dla siebie nawzajem wielkością i więzią". - Gwendolyn Brooks
 16. “Jeśli nie możesz tego zrozumieć bez wyjaśnienia, nie możesz tego zrozumieć z wyjaśnieniem". - Haruki Murakami
 17. “Najbardziej bolesne jest zatracenie siebie w procesie kochania kogoś za bardzo i zapomnienie, że ty też jesteś wyjątkowy". - Ernest Hemingway
 18. “Twoi przyjaciele poznają cię lepiej w pierwszej minucie spotkania, niż twoi znajomi będą cię znać przez tysiąc lat". - Richard Bach
 19. “Kiedy zdobywa się serce, łatwo jest przekonać rozum" - Charles Simmons
 20. “Jednym z zadań prawdziwej przyjaźni jest współczujące i twórcze słuchanie ukrytych milczeń. Często tajemnice nie są ujawniane słowami, lecz kryją się w ciszy między słowami lub w głębi tego, co niewypowiedziane między dwojgiem ludzi." - John O’Donohue
 21. “Nie szukaj “ponieważ” - w miłości nie ma “ponieważ”, nie ma powodów, nie ma wyjaśnień, nie ma rozwiązań". - Anaïs Nin
 22. “Rozumienie jest sztuką, a nie każdy jest artystą.”
 23. Ważne są osoby, które rozumieją twój nastrój, który kryje się za twoimi “OK, OK i K…”.
 24. “Poznanie samego siebie jest początkiem mądrości."- Sokrates
 25. “Prawdziwa miłość rodzi się ze zrozumienia". - Gautama Budda
 26. “Jeśli chcesz zadowolić ludzi, musisz zacząć od ich zrozumienia."- Charles Reade
 27. “Życie jest twoim nauczycielem. Jak możesz nauczyć się rozumieć swoją prawdę, jeśli zaprzeczasz swojej rzeczywistości?". - Lorraine Nilon
 28. “Postaraj się zrozumieć mężczyzn. Jeśli będziecie się rozumieć, będziecie dla siebie mili. Dobre poznanie człowieka nigdy nie prowadzi do nienawiści, a prawie zawsze do miłości". - John Steinbeck

Cytat Wzajemne zrozumienie w związku

 1. “Wierzymy, że PR powinien służyć interesowi publicznemu, rozwijać wzajemne zrozumienie między organizacjami i ich odbiorcami." - James E Gruing
 2. “Przekazywanie sobie wzajemnie miłości, zaufania i zrozumienia, krok po kroku, dzień po dniu, to doskonały przepis na silniejszy związek". - Jayjay Guillermo
 3. “Działanie ma sens tylko w relacji, a bez zrozumienia relacji działanie na jakimkolwiek poziomie będzie rodziło tylko konflikty. Zrozumienie relacji jest nieskończenie ważniejsze niż poszukiwanie jakiegokolwiek planu działania." - Jiddu Krishnamurti
 4. “To był wzajemny związek, wzajemny na wszystkich poziomach, od samego początku i przez cały czas. Nie akceptuję tego, że musiał bezcześcić mój charakter". - Monica Lewinsky całkowicie
 5. “Wielcy myśliciele i filozofowie od zarania dziejów próbowali zrozumieć siebie, swoje relacje, życie i powody, dla których wszystko inne istnieje.”
 6. “Nie muszę zgadzać się ze wszystkim, co mówisz, ale powinienem przynajmniej próbować to zrozumieć, ponieważ przeciwieństwem wzajemnego zrozumienia jest, po prostu, wojna". - Ken Wilber
 7. “Błogosławiony dom to nie dom pełen dzieci, ale dom, w którym panuje pokój, harmonia i zrozumienie". - Michael Bassey Johnson
 8. “Faktem jest, że między klasami istnieje ogromna przepaść, która wyklucza wszelkie wzajemne zrozumienie i sprawia, że jednoczesne wysiłki są po prostu niemożliwe." - Henryk Sienkiewicz
 9. “Pogłębiliśmy wzajemne zrozumienie, wzmocniliśmy wzajemne zaufanie polityczne, prowadziliśmy owocną współpracę w takich sektorach, jak gospodarka, kultura, edukacja i opieka sanitarna oraz ściśle współpracowaliśmy na arenie międzynarodowej". - Wu Bangguo
 10. “Nie chodzi już o to, by chrześcijanin nawracał innych na wiarę, ale o to, by każdy był gotowy słuchać drugiego i w ten sposób wzrastać we wzajemnym zrozumieniu." - Bede Griffiths
 11. “Dla świata, w którym panuje pokój, złotymi zasadami są wzajemne zrozumienie, szacunek, tolerancja, przebaczenie i miłość". - Debasish Mridha
 12. “Oczywiście piękno pomaga ci rozpocząć związek… ale aby był on trwały, musi istnieć zaufanie i zrozumienie.”
 13. “Uciszenie gadającego umysłu sprzyja ukierunkowanemu działaniu. Nie możemy wiedzieć, które interakcje pogłębią się w bogatsze relacje, ale możemy zachować wiarę, że nasze nastawienie na wzajemność je utwierdzi. Wzajemność najbardziej pokazuje nasze człowieczeństwo, a w końcu to właśnie może być najważniejsze w naszym życiu". - Kare Anderson
 14. “Wzajemne zrozumienie jest główną podstawą każdego szczęśliwego związku". - Edmond Mbiaka
 15. “W związku mogą występować rozbieżne osobowości. Z tego powodu partnerom może być wygodnie, jeśli jedno z nich będzie czasem trochę niedosłyszące, a drugie trochę krótkowzroczne. (“Wzajemne zrozumienie”)." - Erik Pevernagie
 16. “Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, szczerości i dobrej woli oraz wielkiej mądrości i szerokim poglądom, przywódcy obu stron powinni wspólnie zainicjować nowe możliwości dla pokoju, stabilności, współpracy i wzajemnych korzyści." - Chen Shui-bian
 17. “Odporność to tak naprawdę współpraca i wzajemne zrozumienie". - Roger Simpson
 18. ” To jest konstytucja" - powiedział. “Zapamiętajcie moje słowa. Dopóki jesteśmy młodym i cnotliwym narodem, ten instrument będzie nas łączył we wspólnych interesach, wspólnym dobrobycie i wspólnym szczęściu. Ale kiedy staniemy się starzy i skorumpowani, nie będzie nas już wiązać”. - Alexander Hamilton
 19. “Nie mówmy o tolerancji. To negatywne słowo oznacza niechętne ustępstwa ze strony przemądrzałych sumień. Mówmy raczej o wzajemnym zrozumieniu i wzajemnym szacunku". - Dominique Pire
 20. “Na początku nowego wieku wspólnym dążeniem narodów obu krajów jest pogłębienie wzajemnego zrozumienia, zwiększenie zaufania, rozwój przyjaźni i wzmocnienie współpracy". - Li Peng
 21. “Po osiągnięciu wzajemnego szacunku i zrozumienia można nawiązać prawdziwe, szczere relacje, które są podstawą solidnej, długoterminowej współpracy." - Ron Garan
 22. “Często to właśnie chwile ciszy wzmacniają przyjaźń między dwojgiem ludzi. Kiedy przyjaźń jest związana z towarzystwem… spleciona z miłością, zabezpieczona wzajemnym zrozumieniem…" - AJ Vosse
 23. “Demokracja wymaga zaufania. Wymaga poczucia wzajemnego zrozumienia. I to jest ulica dwukierunkowa. Musisz dawać tyle, ile bierzesz". - Charles Kennedy
 24. “Zrozumienie" może stać się “nieporozumieniem”, jeśli nie podejmie się żadnych zobowiązań lub nie przyjmie się żadnej odpowiedzialności, nie ustali się konkretnych celów, nie spełni się określonych oczekiwań, a wspólne wartości i interesy przestaną być wspólne. Wzajemne zrozumienie może wtedy, wbrew wszelkim przeciwnościom, skończyć się bólem serca, zamieszaniem i oszołomieniem. (“Wzajemne zrozumienie”)" - Erik Pevernagie
 25. “Dzięki wzajemnemu szacunkowi, zrozumieniu i dobrej woli możemy znaleźć akceptowalne rozwiązania wszelkich problemów, które istnieją lub mogą powstać między nami." - Dwight D. Eisenhower
 26. “Nie ma takiej satysfakcji, która mogłaby się równać z tym, że patrząc wstecz przez lata, stwierdzasz, że wzrósłeś w samokontroli, osądzie, hojności i bezinteresowności."- Ella Wheeler Wilcox
Quiz najlepszego przyjaciela
Jak dobrze znają Cię Twoi znajomi?
Zaczynajmy
N e w !
App icon Sudoku
Sudoku | Puzzle liczbowe online
Rated 4.5 stars out of five stars
Graj
🥳 Imprezowe 🤓 Quizy 🕹 Gry ✍️ Generatory Imion 👋 Tematy do rozmowy 💭 Cytaty 🍿 Wideo 🎓 Quiz ciekawostek 📱 Aplikacje 🛒 Sklep

Cytaty

Przejrzyj naszą kolekcję najbardziej inspirujących i popularnych cytatów i powiedzeń autorów, celebrytów i nie tylko.