App icon Wie zou het eerst?
App Store Wie zou het eerst?
Download
App icon Gossip Gossip Wie zou het eerst? multiplayer spel Download

Religie kan een gevoelig onderwerp zijn, maar biedt ook troost en inspiratie voor velen. Met de talloze verhalen in de Bijbel, kan het een uitdaging zijn om alles te onthouden!

Een lijst met uitdagende “Trivia” Vragen is een fantastische manier om je bijbelkennis op een leuke manier op te frissen. Dus, als je denkt dat je klaar bent voor wat lastige vragen, bereid je dan voor op een boeiende ontdekkingstocht door bijbelse geschiedenis, leringen en meer!

Hoe speel je Bijbel “Trivia”

De spelregels zijn eenvoudig. Je kunt individueel of in teams spelen, met als doel zoveel mogelijk vragen correct te beantwoorden.

Best Friends Quiz
Hoe goed kennen je vrienden jou?
Aan de slag

Kies eerst een quizmaster die de vragen stelt. Elke vraag wordt hardop voorgelezen, en de spelers of teams krijgen een bepaalde tijd om te antwoorden voordat de volgende vraag gesteld wordt.

Als een team of speler het antwoord niet weet, krijgt de tegenpartij de kans om het punt te scoren. Het team of de speler met de meeste juiste antwoorden wint!

Speel “Trivia” Online

Geen zorgen als je zelf geen vragen kunt bedenken voor je “Trivia” spel! We hebben meer dan 1.000+ “Trivia” vragen voor je klaarstaan.

Download simpelweg onze gratis app of bezoek onze website voor toegang tot een breed scala aan categorieën. Zo zit je nooit meer zonder vragen!

Vraaggenerator
😎
Lifestyle
Probeer deze vragen te beantwoorden en bewijs je kennis.
...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
Start de quiz
Powered by Trivia Live

Geweldige Bijbel “Trivia” Vragen voor Iedereen

De Bijbel en God zijn er voor ons allemaal. Hieronder vind je een aantal Bijbel “Trivia” vragen en antwoorden die je kunnen helpen meer te ontdekken over het woord van God.

1. Hoeveel boeken bevat het Nieuwe Testament?

 • 15
 • 32
 • 27
 • 25
Toon het antwoord

27

De boeken van het Nieuwe Testament zijn: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen van de Apostelen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring.

2. Welke apostel verloochende Jezus drie keer na Zijn arrestatie?

 • Judas
 • Filippus
 • Petrus
 • Mattheüs
Toon het antwoord

Apostel Petrus

Hoewel Judas Iskariot vaak wordt herinnerd voor het verraden van Jezus voor 30 zilverstukken, was het Petrus die Jezus drie keer ontkende na Zijn arrestatie.

3. Wie vroeg Pilatus om het lichaam van Jezus na Zijn kruisiging?

 • Maria Magdalena
 • Maria, Moeder van Jezus
 • Jozef van Arimathea
 • Maria van Klopas
Toon het antwoord

Jozef van Arimathea

Tegen de verwachting in was het Jozef van Arimathea die Pilatus om het lichaam van Jezus vroeg, niet Maria, de moeder van Jezus. De andere genoemde personen waren aanwezig bij de kruisiging.

4. Welke van de twee dieven die samen met Jezus gekruisigd werden, ging met Hem naar het Paradijs?

 • Dismas
 • Gestas
Toon het antwoord

Dismas

Dismas, geplaatst aan de rechterzijde van Jezus, vroeg om genade, in tegenstelling tot Gestas die Jezus bespotte.

5. Hoeveel dagen en nachten regende het terwijl Noach op de ark was?

 • 3
 • 25
 • 15
 • 40
Toon het antwoord

40

Volgens Genesis 7:12-13 regende het 40 dagen en nachten terwijl Noach op de ark was.

6. Hoeveel plagen stuurde God naar Egypte?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 13
Toon het antwoord

10

De tien plagen die God naar Egypte stuurde, worden beschreven in Exodus 7:14 tot Exodus 12:36.

7. Hoe werd Mozes gered door zijn moeder toen hij een baby was?

 • Ze offerde zichzelf op voor hem
 • Ze legde hem in een mandje en liet hem langs de rivier drijven
 • Ze verstopte hem ergens ver weg
 • Ze stond hem af ter adoptie
Toon het antwoord

Ze legde hem in een mandje en liet hem langs de rivier drijven

Om Mozes te beschermen tegen het decreet van de farao, verborg zijn moeder Jochebed hem drie maanden lang. Uiteindelijk plaatste ze hem in een waterdicht mandje in de rivier de Nijl.

8. Wat gebeurde er als eerste toen Jezus stierf?

 • Het voorhangsel scheurde in tweeën
 • Aardbeving
 • Het graf brak open
 • Baby’s huilden
Toon het antwoord

Aardbeving

Het eerste teken was een aardbeving, gevolgd door het scheuren van het voorhangsel en het openbreken van het graf.

9. Waar groeide Jezus op na Zijn terugkeer uit Egypte?

 • Bethlehem
 • Jeruzalem
 • Nazareth
 • Galilea
Toon het antwoord

Nazareth

Jezus stond bekend als “Jezus van Nazareth”. Veel van Zijn onderwijzingen vonden echter plaats in Galilea en Judea.

10. Wat is het kortste boek in het Nieuwe Testament?

 • 2 Johannes
 • Filemon
 • 3 Johannes
 • Judas
Toon het antwoord

2 Johannes

2 Johannes is het kortste boek met slechts 13 verzen. 3 Johannes heeft 14 verzen, Filemon 25 verzen en Judas 26 verzen.

11. Hoe liet Judas de Romeinse soldaten weten wie Jezus was?

 • Judas wees naar Jezus
 • Judas hief Jezus’ hand op
 • Judas kuste Jezus
 • Judas bracht de Romeinen rechtstreeks naar Jezus
Toon het antwoord

Judas kuste Jezus

Voor 30 zilverstukken verraadde Judas Jezus door hem een kus op de wang te geven terwijl de soldaten toekeken.

12. Welke Apostel wordt gezien als de bewaker van de hemelpoorten?

 • Jakobus
 • Petrus
 • Johannes
 • Mattheüs
Toon het antwoord

Petrus

Petrus, oorspronkelijk Simon genoemd, kreeg van Jezus de leiding over de apostelen na Zijn dood.

13. Wat deed Jezus met zijn Apostelen tijdens het Laatste Avondmaal?

 • Hij waste hun voeten
 • Hij zorgde voor een uitgebreid diner
 • Hij dronk gezellig met hen
 • Ze baden samen
Toon het antwoord

Jezus waste hun voeten

Tijdens het Laatste Avondmaal waste Jezus de voeten van Zijn discipelen, zoals beschreven in Johannes 13:1-17, om hen te leren over nederigheid en dienstbaarheid.

14. Welke Apostel twijfelde aan de opstanding van Jezus in het Evangelie van Johannes?

 • Judas, zoon van Jakobus
 • Judas Iskariot
 • Andreas
 • Thomas
Toon het antwoord

Thomas

Thomas, ook bekend als “Ongelovige Thomas”, geloofde pas in de opstanding van Jezus toen hij Hem zelf zag.

15. Wie schreef het Boek Openbaring?

 • Johannes
 • Mattheüs
 • Lukas
 • Paulus
Toon het antwoord

Johannes

Het Boek Openbaring, geschreven door Johannes de Oudere, ontstond tijdens zijn verblijf op het eiland Patmos.

16. Hoe lang vastte Jezus?

 • 20 dagen & 20 nachten
 • 40 dagen & 40 nachten
 • 30 dagen & 30 nachten
 • 60 dagen & 60 nachten
Toon het antwoord

40 dagen & 40 nachten

Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten, een periode die symbolisch is voor zowel beproeving als voorbereiding.

17. Wat is het 3e Gebod?

 • Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
 • Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken
 • Gij zult de sabbatdag heiligen
 • Eer uw vader en uw moeder
Toon het antwoord

Gij zult de sabbatdag heiligen

Interessant genoeg staan de antwoorden in volgorde. De sabbatdag, vaak gevierd op zondag, is een dag voor kerkbezoek en rust.

18. Wat was Simon Petrus van beroep voordat hij apostel werd?

 • Visser
 • Arts
 • Belastinginner
 • Timmerman
Toon het antwoord

Visser

Simon Petrus was visser. Lucas was de arts, Zaccheüs de belastinginner en zowel Jozef als Jezus waren timmermannen.

19. Wie was Stefanus in de Handelingen van de Apostelen?

 • De blinde man
 • Een Romeinse soldaat
 • De eerste christelijke martelaar
 • Een apostel van Jezus
Toon het antwoord

De eerste christelijke martelaar

Stefanus werd in 36 n.Chr. in Jeruzalem gestenigd na beschuldigd te zijn van godslastering, wat leidde tot zijn dood.

20. Wie is Kaïn?

 • De eerstgeborene van Adam en Eva
 • De broer van Abel
 • De eerste moordenaar
 • Een lokale boer
Toon het antwoord

Trucvraag! Alle antwoorden zijn juist!

Kaïn, bekend om meerdere redenen, doodde zijn broer Abel uit jaloezie, waarmee hij de eerste moordenaar werd.


Leuke Bijbel “Trivia” Vragen voor Kinderen

Kinderen zijn dol op spelenderwijs leren, en de Bijbel verkennen met leuke vragen is een fantastische manier om dat te doen! Test je Bijbelkennis en beleef veel plezier met deze kindvriendelijke “Trivia” vragen.

Hier vind je 20 gratis Bijbel “Trivia” vragen voor kinderen. Laat ze spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken met deze Bijbelquiz.

1. Wie vertelde Maria dat ze zwanger zou worden van Jezus?

 • God
 • Engel Gabriël
 • Jozef
 • De Drie Koningen
Toon het antwoord

Engel Gabriël

Engel Gabriël werd door God naar Nazareth gestuurd om Maria te vertellen dat ze een zoon zou krijgen, die “Jezus” genoemd zou worden.

2. Hoeveel dieren van elk soort gingen mee op de ark?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 1
Toon het antwoord

2

Van elke diersoort gingen een mannetje en een vrouwtje mee op de ark, zodat ze zich konden voortplanten en de aarde opnieuw konden bevolken.

3. Op welke dag nam God rust na het scheppen van de hemel en de aarde?

 • 1e dag
 • 3e dag
 • 5e dag
 • 7e dag
Toon het antwoord

7e dag

Volgens het boek Genesis nam God 6 dagen om de hemel en de aarde te scheppen en rustte Hij op de 7e dag, de zondag, die nu als de Bijbelse rustdag wordt beschouwd.

4. Wie ontving de 10 geboden van God?

 • Petrus
 • Mattheüs
 • Mozes
 • Jakobus
Toon het antwoord

Mozes

Mozes kreeg de 10 geboden van God op de berg Sinaï, die in twee stenen tafelen waren gegraveerd.

5. Waaruit schiep God Eva?

 • De bloemen in de Tuin
 • Van Engelen
 • Adams rib
 • Zijn evenbeeld
Toon het antwoord

Adams rib

Hoewel in Genesis 1:26-27 staat dat God de mensheid schiep, wordt in Genesis 2:21 beschreven hoe God Eva schiep uit Adams rib, nadat Hij had verklaard dat het niet goed was dat de man alleen was.

6. Wat is De Heilige Drie-eenheid?

 • Jezus, Maria en Jozef
 • Vader, Zoon en de Heilige Geest
 • Aartsengelen Gabriël, Michaël en Rafaël
Toon het antwoord

Vader, Zoon en de Heilige Geest

De Heilige Drie-eenheid, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wordt door katholieken aangeroepen bij het begin en einde van elk gebed.

7. Waar of Onwaar: Jezus werd door iedereen die hij ontmoette geliefd.

 • Waar
 • Onwaar
Toon het antwoord

Onwaar

In werkelijkheid werd Jezus door velen afgewezen en onderging Hij zelfs marteling.

8. Wat is het laatste boek van de Bijbel?

 • 4 Makkabeeën
 • Judas
 • Openbaring
 • Genesis
Toon het antwoord

Openbaring

4 Makkabeeën is in feite het laatste boek van het Oude Testament en Genesis is het eerste boek van de Bijbel. Judas staat net voor Openbaring.

9. Wat is het langste boek in de Bijbel?

 • Handelingen van de Apostelen
 • Psalmen
 • Genesis
 • Jesaja
Toon het antwoord

Psalmen

Het Boek Psalmen telt meer dan 150 hoofdstukken en 2.527 verzen.

10. Wie waren de eerste man en vrouw?

 • Petrus & Maria Magdalena
 • Maria & Jozef
 • antwoord 3
 • Adam & Eva
Toon het antwoord

Adam & Eva

Adam en Eva waren de eerste mensen die God schiep om op aarde te leven, na de schepping van het universum.

11. Waar woonden zij?

 • Tuin van Eden
 • Tuin van Eva
 • Tuin van Adam
 • Tuin van God
Toon het antwoord

Tuin van Eden

God plaatste Adam in de Tuin van Eden en schiep Eva als zijn metgezel, zodat Adam niet alleen zou zijn.

12. Welk teken gaf God na de Grote Vloed?

 • Meer dieren
 • Een Regenboog
 • Bloemen die bloeiden
 • Een feest
Toon het antwoord

Een Regenboog

Als teken dat Hij de aarde nooit meer met een vloed zou vernietigen, gaf God een regenboog.

13. Waar werd Jezus gedoopt?

 • Rivier de Nijl
 • Eufraat
 • Tigris
 • Jordaan
Toon het antwoord

Jordaan

Jezus werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper.

14. Met wie vocht David?

 • Michaël
 • Goliath
 • de Romeinen
 • Jezus
Toon het antwoord

Goliath

Het verhaal van David en Goliath is een bekende parabel over moed. David versloeg de reus Goliath, de kampioen van de Filistijnen, met zijn herdersvaardigheden, net zoals hij een beer of leeuw zou verslaan die zijn schapen bedreigde.

15. Wat was het eerste wonder dat Jezus in de Bijbel deed?

 • Over water lopen
 • De rivier splitsen
 • De blinden genezen
 • Water in wijn veranderen
Toon het antwoord

Water in wijn veranderen

Het allereerste wonder dat Jezus verrichtte, was het veranderen van water in wijn. Dit bijzondere moment is ook het eerste wonder dat in de Bijbel is vastgelegd.

16. Wie was de koning die Jezus als baby wilde doden?

 • Koning Herodes
 • Koning David
 • Koning Saul
 • Koning Rehabeam
Toon het antwoord

Koning Herodes

Koning Herodes was degene die het op Jezus had voorzien toen hij nog een baby was. Dit leidde ertoe dat Jozef, Maria en Jezus naar Egypte vluchtten, waar Jezus opgroeide.

17. Handelingen van de Apostelen is geschreven door wie?

 • Mozes
 • Jesaja
 • Micha
 • Lucas
Toon het antwoord

Lucas

De Bijbel is door meer dan 40 mensen geschreven, en sommige boeken hebben zelfs meerdere auteurs. Zo is bijvoorbeeld het boek Spreuken geschreven door Salomo, Agur en Lemuel.

18. Op welke dag schiep God de mensheid?

 • 1e dag
 • 6e dag
 • 3e dag
 • 7e dag
Toon het antwoord

6e dag

God schiep de mensheid op de zesde dag, als laatste van zijn scheppingen, voordat hij op de zevende dag rustte. De eerste zes dagen waren gevuld met het vormgeven van het universum.

19. Welk wonder deed Mozes?

 • De Rode Zee splijten
 • Op water lopen
 • Iemand uit de dood opwekken
 • De Ark bouwen
Toon het antwoord

De Rode Zee splijten

Mozes staat bekend om het splijten van de Rode Zee, waarmee hij de Israëlieten redde. De andere wonderen werden verricht door Jezus, behalve het bouwen van de ark, dat was Noach’s werk.

20. Hoe stierf Jezus?

 • Uithongering
 • Uitdroging
 • Kruisiging
 • Steniging
Toon het antwoord

Kruisiging

Jezus’ kruisiging wordt elk jaar herdacht op Goede Vrijdag, een belangrijk moment tijdens de Heilige Week.

Trivia spelen is een superleuke manier om meer te ontdekken over de Bijbel. Of je nu gezellig met vrienden of familie speelt, of zelfs alleen, deze vragen zijn perfect om je kennis en inzicht in de Bijbel te verbreden.

🥳 Feest 🤓 Quizzen 🕹 Games 👋 IJsbrekers 🍿 Videos 🎓 Trivia 📱 Apps 🛒 Winkel

Party & Drankspellen

Of je nu in de kroeg bent op zoek naar wat drankspellen, of bij iemand thuis bent op zoek naar gezelschapsspellen. Wij helpen je aan de beste gezelschapsspelletjes voor een onvergetelijk feest!