App icon Én még soha
App Store Én még soha
Letöltés
App icon Gossip Gossip Kire jellemzőbb többjátékos játék Letöltés

Bár a vallás sok helyen érzékeny téma, mindig van valami, ami bárkinek vigaszt nyújthat a szívében. A Bibliából hallott sok történettel nehéz mindet észben tartani!

Egy jó “Kvíz” Kérdések listája a tökéletes módja annak, hogy a Biblia ismereteidet frissen és szórakoztatóan tartsd. Szóval, ha úgy gondolod, hogy van benned annyi, hogy válaszolj néhány trükkös kérdésre, készülj fel egy utazásra a bibliai történelembe, tanításokba és még sok másba!

Hogyan Játssz Bibliai “Kvízt”

A szabályok egyszerűek. Választhatsz csapatban vagy egyedül játszani, és a cél, hogy minél több kérdésre helyesen válaszolj.

Legjobb barát kvíz
Mennyire jól ismernek a barátaidat?
Láss hozzá

Kezdéshez jelölj ki egy kvízmestert, aki felteszi a kérdéseket. Minden kérdést hangosan kell felolvasni, és a játékosoknak vagy csapatoknak van egy meghatározott idejük válaszolni, mielőtt továbblépnének a következő kérdésre.

Ha nem tudnak válaszolni a kérdésre, a másik csapat vagy játékos kap egy esélyt, hogy ellopja a pontot. A legtöbb helyes válasszal rendelkező csapat vagy egyén nyer!

Játssz “Kvízt” Online

Ha nem tudsz kérdéseket kitalálni a “Kvíz” játékodhoz, ne aggódj! Több mint 1,000+ “Kvíz” kérdésünk készen áll.

Csak töltsd le ingyenes alkalmazásunkat vagy látogass el weboldalunkra, hogy hozzáférj a különböző kategóriákhoz. Soha többé ne fogyj ki a kérdésekből!

Kérdésgenerátor
😎
Életmód
Próbálja megválaszolni ezeket a kérdéseket, és bizonyítani tudását.
...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
Kezdet kvíz
Powered by Trivia Live

Csodálatos Bibliai “Kvíz” Kérdések Mindenkinek

Tudjuk, hogy a Biblia és Isten mindenkinek szól. Íme néhány Bibliai “Tudáspróba” kérdés és válasz, amely talán segíthet többet megtudni Isten szaváról.

1. Hány könyv található az Újszövetségben?

 • 15
 • 32
 • 27
 • 25
Mutasd a választ

27

A helyes sorrendben: Máté, Márk, Lukács, János, Apostolok Cselekedetei, Rómaiakhoz, 1 Korinthusiakhoz, 2 Korinthusiakhoz, Galatákhoz, Efezusiakhoz, Filippiekhez, Kolosséiakhoz, 1 Thesszalonikaiakhoz, 2 Thesszalonikaiakhoz, 1 Timótheuszhoz, 2 Timótheuszhoz, Tituszhoz, Filemonhoz, Zsidókhoz, Jakab, 1 Péter, 2 Péter, 1 János, 2 János, 3 János, Júdás és végül a Jelenések könyve.

2. Miután Jézust elfogták, melyik apostol tagadta meg háromszor?

 • Júdás
 • Fülöp
 • Péter
 • Máté
Mutasd a választ

Apostol Péter

Amikor arról van szó, hogy valaki szembehelyezkedik Jézussal, a legtöbben csak Júdás Iszkariótra gondolnak. Bár Júdás valóban elárulta Jézust 30 ezüstért, azáltal, hogy azonosította őt a rómaiak előtt, közben Péter volt az, aki tagadta Jézust, pontosan 3 alkalommal, miután elfogták.

3. Ki kérte Pilátustól Jézus testét, miután megfeszítették?

 • Mária Magdolna
 • Jézus édesanyja, Mária
 • Arimátiai József
 • Klópász Mária
Mutasd a választ

Arimátiai József

Azt gondolná az ember, hogy Jézus édesanyja, Mária. De nem, valójában Arimátiai József volt az, aki este odament és kérte Pilátustól Jézus testét. A fent említett többi név csak jelen volt a keresztre feszítésnél.

4. Melyik a két lator közül, aki a kereszten Jézussal együtt a Paradicsomba ment?

 • Dismas
 • Gestas
Mutasd a választ

Dismas

Gestast Jézus bal oldalára, míg Dismast a jobb oldalára helyezték. Gestas gúnyolta Jézust amiért nem mentette meg magát, míg Dismas könyörületért esedezett.

5. Hány Nap és Éjszaka esett az eső, míg Nóé a bárkán volt?

 • 3
 • 25
 • 15
 • 40
Mutasd a választ

40

A Teremtés 7:12-13-ban beszél arról, amikor Nóé útnak indult a tengeren és arról, hogy mennyi ideig esett az eső, míg ő a bárkán volt.

6. Hány csapást küldött Isten Egyiptomra?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 13
Mutasd a választ

10

Az Isten által Egyiptomra küldött tíz csapás a következő írásokban található: 2Mózes 7:14-től 2Mózes 12:36-ig.

7. Hogyan mentette meg Mózes édesanyja, amikor még csecsemő volt?

 • Feláldozta magát érte
 • Egy kosárba tette és hagyta, hogy leússzon a folyón
 • Elrejtette valahol messze
 • Örökbe adta
Mutasd a választ

Egy kosárba tette és hagyta, hogy leússzon a folyón

Az akkori Fáraó rendelete szerint minden kisfiút a Nílus folyóba kellett dobni, mert attól tartottak, hogy túl erősek lesznek. Jókebed, Mózes édesanyja, 3 hónapig rejtegette őt. Amikor már nem tudta tovább rejtegetni, vízálló kosárba helyezte és a Nílus folyó áramlatába engedte.

8. Amikor Jézus meghalt, melyik esemény történt meg először?

 • A függöny kettészakadt
 • Földrengés
 • A sír kinyílt
 • Csecsemők sírtak
Mutasd a választ

Földrengés

A földrengés történt meg először. Ezután szakadt ketté a függöny, és utána nyílt ki a sír.

9. Miután Egyiptomból visszatért, hol nőtt fel Jézus?

 • Betlehem
 • Jeruzsálem
 • Názáret
 • Galilea
Mutasd a választ

Názáret

Ezért ismerték „Názáreti Jézusként”, de Jézus tanításainak nagy része Galileában és Júdeában történt.

10. Mi az Újszövetség legrövidebb könyve?

 • 2 János
 • Filemon
 • 3 János
 • Júdás
Mutasd a választ

2 János

A 2 Jánosnak csak 13 verse van, míg a 3 Jánosnak 14, a Filemonnak 25, a Júdásnak pedig 26 verse van.

11. Hogyan jelezte Júdás a római katonáknak Jézus azonosságát?

 • Jézusra mutatott
 • Jézus kezét emelte fel
 • Jézust megcsókolta
 • Fizikailag odavezette a rómaiakat Jézushoz
Mutasd a választ

Jézust megcsókolta

Júdás 30 ezüstért árulta el Jézust, és ezt úgy tette, hogy megcsókolta az arcát, amikor a katonák figyeltek.

12. Melyik Apostolt tartják a mennyország kapuinak őrzőjének?

 • Jakab
 • Péter
 • János
 • Máté
Mutasd a választ

Péter

Pétert Jézus nevezte el így, eredetileg Simonnak hívták. Jézus ezután Péterre bízta az apostolok vezetését a halála után.

13. Mit tett Jézus és apostolai az Utolsó Vacsorán?

 • Megmosta a lábukat
 • Rengeteg étellel táplálta őket
 • Boldogan ivott velük
 • Mindannyian együtt imádkoztak
Mutasd a választ

Jézus megmosta a lábukat

János 13:1-17-ben látható, hogy Jézus az Utolsó Vacsorán megmosta tanítványai lábát. Azt mondja: „Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam a lábaitokat, ti is meg kell mosnotok egymás lábát.”

14. A János evangéliumában, melyik Apostol kételkedett Jézus feltámadásában?

 • Jakab, Alfeus fia
 • Júdás Iszkariótes
 • András
 • Tamás
Mutasd a választ

Tamás

A „Kételkedő Tamás”-ként ismert, nem hitt Jézus feltámadásában, amíg saját szemével nem látta.

15. Ki írta a Jelenések könyvét?

 • János
 • Máté
 • Lukács
 • Pál
Mutasd a választ

János

A Jelenések könyvét János, az öreg írta, miközben Patmosz szigetén volt.

16. Hány napot és éjszakát böjtölt Jézus?

 • 20 napot & 20 éjszakát
 • 40 napot & 40 éjszakát
 • 30 napot & 30 éjszakát
 • 60 napot & 60 éjszakát
Mutasd a választ

40 napot & 40 éjszakát

Nóé bárkájának története a Teremtés könyvében, 6:9–9:17 között található, ahol Nóé életét, valamint az Özönvíz előtti és utáni eseményeket tárgyalják.

17. Mi a harmadik parancsolat?

 • Ne legyenek más isteneid
 • Ne használd hiába az Úr nevét
 • Pihenj és tartsd szentnek a szombat napját
 • Tiszteld apádat és anyádat
Mutasd a választ

Pihenj és tartsd szentnek a szombat napját

Érdekesség! A fentebb felsorolt válaszok sorrendben vannak. A szombat napját általában vasárnapnak ismerik, amikor a legtöbb katolikus, protestáns és ortodox keresztény templomba megy.

18. Mit csinált Simon Péter, mielőtt apostollá lett?

 • Halász
 • Orvos
 • Adószedő
 • Ács
Mutasd a választ

Halász

Lukács volt az a Biblia említett orvosa, míg az adószedő Zákeus volt. A Biblia említett ácsa József és Jézus voltak.

19. Ki volt István az Apostolok cselekedeteiben?

 • A vak ember
 • Egy római katona
 • Az első keresztény vértanú
 • Jézus apostola
Mutasd a választ

Az első keresztény vértanú

Szent István 36-ban halt meg Jeruzsálemben. Pervesztésén istenkáromlással vádolták, majd beszédet mondott, amelyben elítélte a zsidó hatóságokat, ami végül a megkövezéséhez vezetett.

20. Ki volt Káin?

 • Ádám és Éva elsőszülöttje
 • Ábel testvére
 • Az első gyilkos
 • Egy helyi gazda
Mutasd a választ

Trükkös kérdés! Mind az előzőek!

Igen, Káin mindezek volt! Káin dühbe gurult, amikor az Úr Ábel áldozatát részesítette előnyben az övével szemben, ami végül ahhoz vezetett, hogy megölte Ábelt, így lett az első gyilkos.


Szórakoztató Bibliai “Kvíz” Kérdések Gyerekeknek

A gyerekek imádnak játékosan tanulni, és mi lehetne jobb módja a Biblia megismerésének, mint néhány szórakoztató kérdéssel! Teszteld a Biblia ismereteidet, miközben remekül szórakozol ezekkel a gyerekbarát “kvízkérdésekkel”.

Íme 20 ingyenes gyerekeknek szóló bibliai “kvízkérdés”. Engedd, hogy a gyerekek élvezzék és új dolgokat tanuljanak ezzel a Bibliai Kvízjátékkal.

1. Ki mondta Máriának, hogy terhes Jézussal?

 • Isten
 • Gábriel angyal
 • József
 • A Három Király
Mutasd a választ

Gábriel angyal

Isten Gábriel angyalt küldte le Názáretbe, és közölte vele, hogy fia születik, akit Jézusnak fognak hívni.

2. Hány állatot vittek fel az bárkára mindegyik fajtából?

 • 2
 • 10
 • 5
 • 1
Mutasd a választ

2

Egy-egy hímet és nőstényt vittek fel az bárkára mindegyik fajtából, hogy szaporodhassanak és újraépíthessék a populációt.

3. Melyik napon nyilvánította Isten pihenőnapjának a teremtés után?

  1. nap
  1. nap
  1. nap
  1. nap
Mutasd a választ

7. nap

A teremtés könyvében azt írják, hogy Isten 6 nap alatt teremtette meg az eget és a földet, majd a 7. napon (vasárnap) pihent, ami most a bibliai szombat napja.

4. Ki kapta meg az Isten által adott 10 parancsolatot?

 • Péter
 • Máté
 • Mózes
 • Jakab
Mutasd a választ

Mózes

Mózes kapta meg az Isten által adott 10 parancsolatot a Sínai-hegyen, amelyek két kőtáblára voltak vésve.

5. Miből teremtette Isten Évát?

 • A kert virágaiból
 • Angyalokból
 • Ádám bordájából
 • A saját képére
Mutasd a választ

Ádám bordájából

Bár a Genesis 1:26-27-ben azt írják, hogy Isten emberként teremtette az embert, csak a Genesis 2:21-ben említik meg, hogyan teremtette Évát. A Genesis 2:18-ban Isten kijelentette, hogy ad az embernek egy társat, mivel nem jó az embernek egyedül lennie.

6. Mi a Szent Szentháromság?

 • Jézus, Mária és József
 • Atya, Fiú és Szentlélek
 • Főangyalok: Gábriel, Mihály és Ráfáel
Mutasd a választ

Atya, Fiú és Szentlélek

A Szent Szentháromságot a katolikusok minden imádság előtt és után használják.

7. Igaz vagy Hamis: Jézust mindenki szerette, akivel találkozott.

 • Igaz
 • Hamis
Mutasd a választ

Hamis

Jézust valójában sokan elutasították, sőt még kínozták is.

8. Mi a Biblia utolsó könyve?

 • 4 Makkabeusok
 • Júdás
 • Jelenések
 • Genesis
Mutasd a választ

Jelenések

A 4 Makkabeusok valójában az Ószövetség utolsó könyve, a Genesis pedig az egész Biblia első könyve. Júdás a Jelenések előtti könyv.

9. Mi a Biblia leghosszabb könyve?

 • Az apostolok cselekedetei
 • Zsoltárok
 • Genesis
 • Izajás
Mutasd a választ

Zsoltárok

A Zsoltárok könyvében több mint 150 fejezet van, 2,527 verssel.

10. Kik voltak az első férfi és nő?

 • Péter & Mária Magdolna
 • Mária & József
 • válasz 3
 • Ádám & Éva
Mutasd a választ

Ádám & Éva

Ádámot és Évát teremtette Isten az első embereknek a Földre, miután befejezte az egész univerzum teremtését.

11. Hol laktak?

 • Édenkert
 • Éva kertje
 • Ádám kertje
 • Isten kertje
Mutasd a választ

Édenkert

Isten először Ádámot helyezte az Édenkertbe, majd teremtette Évát, hogy Ádám ne legyen egyedül.

12. Milyen jelet adott Isten az Özönvíz után?

 • Több állatot
 • Egy szivárványt
 • Virágok virágzását
 • Egy bulit
Mutasd a választ

Egy szivárványt

Isten egy szivárványt adott jelet arra, hogy többé nem pusztítja el az Földet árvízzel.

13. Hol keresztelték meg Jézust?

 • Nílus folyó
 • Eufrátesz folyó
 • Tigris folyó
 • Jordán folyó
Mutasd a választ

Jordán folyó

Jézust a Jordán folyóban keresztelte meg János a keresztelő

14. Kivel harcolt Dávid?

 • Mihállyal
 • Góliáttal
 • a rómaiakkal
 • Jézussal
Mutasd a választ

Góliát

A Dávid és Góliát története egy jól ismert példázat a bátorságról. Dávidnak meg kellett küzdenie a filiszteusok óriásával és bajnokával, Góliáttal. Dávid nem félt Góliáttól, mert használta pásztorkodási képességeit, ahogyan megölte a medvét vagy az oroszlánt, amely üldözte a juhait.

15. Mi volt Jézus első csodája a Bibliában?

 • A vízen járás
 • A folyó kettéválasztása
 • A vakok gyógyítása
 • Vízből bort csinálni
Mutasd a választ

Vízből bort csinálni

A vízből bort csinálni valójában az első csoda volt, amit Jézus végrehajtott és amelyet a Bibliában feljegyeztek.

16. Melyik király akarta megölni Jézust gyermekként?

 • Heródes király
 • Dávid király
 • Saul király
 • Rehabeám király
Mutasd a választ

Heródes király

Ez az oka annak, hogy József Máriát és Jézust Egyiptomba vitte, ahol végül felnőtt.

17. Az apostolok cselekedeteit ki írta?

 • Mózes
 • Izajás
 • Mikeás
 • Lukács
Mutasd a választ

Lukács

Több mint 40 ember írta a Bibliát. Vannak olyan könyvek a Bibliában, amelyeket több szerző írt, például a Példabeszédeket Salamon, Agur és Lemuel írta.

18. Melyik napon teremtette Isten az emberiséget?

  1. nap
  1. nap
  1. nap
  1. nap
Mutasd a választ

6. nap

Az emberiség volt az utolsó dolog, amit Isten teremtett, mielőtt pihenni tért. Az első 6 napot az univerzum teremtésével töltötte.

19. Milyen csodát tett Mózes?

 • Kettéválasztotta a Vörös-tengert
 • A vízen járt
 • Feltámasztott valakit a halálból
 • Megépítette a bárkát
Mutasd a választ

Kettéválasztotta a Vörös-tengert

Mózes kettéválasztotta a Vörös-tengert, hogy megmentse az egyiptomiakat. A második és harmadik választ Jézus tette, míg a bárkát Nóé építette.

20. Hogyan halt meg Jézus?

 • Éhenhalás
 • Kiszáradás
 • Keresztre feszítés
 • Megkövezés
Mutasd a választ

Keresztre feszítés

Ezt az eseményt minden évben a Nagyhét alatt Nagypénteken emlékezzük meg.

A “Tudáspróba” játék szórakoztató módja a Biblia mélyebb megismerésének. Legyen szó barátokkal, családdal való játékról, vagy akár egyedül, ezek a kérdések segítenek bővíteni a tudásodat és megértésedet a Bibliáról.

🥳 Buli 🤓 Kvíz 🕹 Játékok 👋 Beszélgetés indítók 🍿 Videók 🎓 Trivia 📱 Alkalmazások 🛒 Bolt

Bulis és ivós játékok

Akár egy bárban iszik játékot keres, akár otthon van, és társasjátékokat akar játszani. Fedeztük fel a következő játékok legjobb játékaival!