Kvíz přátelství Vytvořte svůj vlastní kvíz
✍️
Pravda nebo Úkolu Hrát

Život je plný stresu a v dnešní době je velmi rychlý, což vám nedává čas sedět klidně v uvolněném stavu mysli. Jste vždy na cestách a děláte nějaký úkol. Je však velmi důležité mít čas pro sebe. To vám pomůže udělat trochu introspekce a dosáhnout osobního růstu uprostřed chaosu každodenního života.

Níže je několik citátů, které vám mohou pomoci najít v sobě vnitřní klid, který hledáte. Ty vás určitě inspirují k tomu, abyste si odpočinuli, meditovali a postupně transformovali své vnitřní myšlenky.

Hledání citátů a výroků o míru

 1. “Nikdo ti nemůže přinést mír, kromě tebe. “ - Ralph Waldo Emerson
 2. “Ať najdeš mír ve svém srdci a uzdravení ve své duši.”
 3. “Mír přichází pouze z přijetí nevyhnutelného a zkrotení našich tužeb.”
 4. “Mír je vždy krásný. “ - Walt Whitman
 5. “Pouze spravedlivý člověk si užívá klid v duši. “ - Epikuros
 6. “Osvobození od touhy vede k vnitřnímu míru. “ - Lao Tzu
 7. “Kráčejte směrem, kde najdete svůj klid. “ - Steven Aitchison
 8. “Mír je jeho vlastní odměnou. “ - Mahátma Gándí
 9. “Mír přichází zevnitř. Nehledejte to bez. “ - Buddha
 10. “Pamatujte, že vchod do svatyně je uvnitř vás. “ - Rumi
 11. “Být v klidu je nejvyšší úspěch sebe sama. “ - Zenové přísloví
 12. “Ti, kdo nemají vzteklé myšlenky, určitě najdou mír. “ - Buddha
 13. “Mír je svoboda v klidu. “ - Marcus Tullius Cicero
 14. “Nedovolte, aby chování ostatních zničilo váš vnitřní mír. “ - Dalajlama
 15. “Čím blíže se člověk dostane ke klidné mysli, tím blíže má sílu. “ - Marcus Aurelius
 16. “Pokud můžete zvítězit nad svou myslí, můžete vyhrát nad celým světem. “ - Sri Sri Ravi Shankar
 17. “Mír není absence moci. Mír je přítomnost lásky. “ - Sri Chinmoy
 18. “Nikdy nenajdete klid v duši, dokud nebudete poslouchat své srdce. “ - Georgi Michaeli
 19. “Pronásledování, i těch nejlepších věcí, by mělo být klidné a klidné. “ - Cicero
 20. “Zachovejte klid v každé situaci, protože mír se rovná moci. “ - Joyce Meyerová
 21. “Nést zkoušky s klidnou myslí obírá neštěstí o její sílu a zátěž. “ - Seneca
 22. “Nebojácnost předpokládá klid a duševní klid. “ - Mahátma Gándí
 23. “Naučit se věci ignorovat je jednou z velkých cest k vnitřnímu míru. “ - Robert J. Sawyer
 24. “V životě prožitém ve vděku je klid, tichá radost. “ - Ralph H. Blum
 25. “Mír v duši je duševní stav, ve kterém jste přijali to nejhorší. “ - Lin Yutang
 26. “Pro klid v duši musíme odstoupit z pozice generálního manažera vesmíru. “ - Larry Eisenberg
 27. “Má -li dojít k míru, přijde to prostřednictvím bytí, ne nutnosti. “ - Henry Miller
 28. “Slibte si, že budete tak silní, že nic nemůže narušit váš duševní klid. “ - Christian D. Larson
 29. “Racionální člověk může najít mír pěstováním lhostejnosti k věcem, které nemůže ovlivnit. “ - Námořní Ravikant
 30. “Bude tam klid a pohoda, když se člověk zbaví vnějších předmětů a nebude rušen. “ - Bruce Lee
 31. “Nepřeceňujte to, co jste obdrželi, ani nezáviďte druhým. Kdo závidí druhým, nezíská klid. “ - Buddha
 32. “Honba za světem přináší chaos. Když to všechno ke mně přijde, přináší to mír. “ - Zen Gatha
 33. “Život vnitřního míru, být harmonický a bez stresu, je nejjednodušší typ existence. “ - Norman Vincent Peale
 34. “Život vnitřního míru, být harmonický a bez stresu, je nejjednodušší typ existence. “ - Norman Vincent Peale
 35. “Jistota je nemožná. Jakmile si to uvědomíte, přestanete to hledat a budete klidní. “ - Maxime Lagacé
 36. “Naučte se uklidňovat větry své mysli a budete si užívat velkého vnitřního klidu. “ - Remez Sasson
 37. “Pokud chcete mír, přestaňte bojovat. Pokud chcete mít klid, přestaňte bojovat se svými myšlenkami. “ - Peter McWilliams
 38. “Vnitřní mír nepochází z toho, že dostaneme to, co chceme, ale ze zapamatování si, kdo jsme. “ - Marianne Williamsonová
 39. “Nikdy nemůžeme dosáhnout míru ve vnějším světě, dokud nenajdeme mír sami se sebou. “ - Dalajlama
 40. “Když jste viděli mimo sebe, pak možná zjistíte, že tam čeká klid v duši. “ - George Harrison
 41. “Měřítkem moudrosti je, jak jste klidní, když čelíte jakékoli dané situaci. “ - Námořní Ravikant
 42. “Každý, kdo si užívá vnitřního míru, není zlomen o nic více, než je nahuštěn úspěchem. “ - Matthieu Ricard
 43. “Pokud v sobě nemůžete najít mír, nikdy jej nenajdete nikde jinde. “ - Marvin Gaye
 44. “Uvnitř vás je ticho a svatyně, do které se můžete kdykoli stáhnout a být sami sebou. “ - Hermann Hesse
 45. “Mír je výsledkem přeškolení vaší mysli, aby zpracovávala život takový, jaký je, než jaký by měl být. “ - Wayne W. Dyer
 46. “Když v sobě nedokážeme najít klid, je zbytečné jej hledat jinde. “ - Francois de La Rochefoucauld
 47. “Mír nenajdete přeskupením okolností svého života, ale tím, že si uvědomíte, kdo jste, na nejhlubší úrovni. “ - Eckhart Tolle
 48. “Nestačí mluvit o míru. Člověk tomu musí věřit. A věřit tomu nestačí. Na tom musí člověk zapracovat. “ - Eleanor Rooseveltová
 49. “Nakonec se radujte, bratři. Usilujte o obnovu, vzájemně se utěšujte, souhlaste jeden s druhým, žijte v míru; a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. “ - 2. Korinťanům 13:11 (biblický verš)
 50. “Neuvědomujeme si, že někde v nás všech existuje nejvyšší já, které je věčně v míru. “ - Elizabeth Gilbertová
 51. “Vnitřní mír začíná ve chvíli, kdy se rozhodnete nedovolit jiné osobě nebo události ovládat vaše emoce. “ - Pema Chodron
 52. “Čím více budete moci pozorovat a rozumět sobě, své mysli a myšlenkám, tím budete klidnější. “ - Maxime Lagacé
 53. “Podívejte se na strom, květinu, rostlinu. Nechte na tom spočinout vaše vědomí. Jak stále jsou, jak hluboce zakořeněni v bytí. Dovolte přírodě, aby vás naučila nehybnosti. “ - Eckhart Tolle
 54. “Láska a klid v duši nás chrání. Umožňují nám překonat problémy, které nám život dává. Učí nás přežít … žít teď … mít odvahu se každý den postavit. “ - Bernie Siegel
 55. “Mír je každodenní, týdenní, měsíční proces, postupně se měnící názory, pomalu rozrušující staré bariéry, potichu budující nové struktury. “ - John F. Kennedy
 56. “Když jasně porozumíme, že vnitřní mír je skutečným zdrojem štěstí, a jak prostřednictvím duchovní praxe můžeme postupně prožívat hlubší úrovně vnitřního míru, vyvineme ohromné nadšení pro praxi. “ - Geshe Kelsang Gyatso
 57. “Pokud neexistuje vnitřní mír, lidé vám ho nemohou dát. Manžel vám to nemůže dát. Vaše děti vám to nemohou dát. Musíš mu to dát. " - Linda Evansová
 58. “Ale sebeovládaný muž, pohybující se mezi předměty, se svými smysly omezenými a bez přitažlivosti i odporu, dosáhne míru. “ - Chinmayananda Saraswati
 59. “Abyste našli mír, musíte být někdy ochotni ztratit komunikaci s lidmi, místy a věcmi, které ve vašem životě vytvářejí veškerý hluk.”
 60. “Klidný a skromný život přináší více štěstí než honba za úspěchem spojená s neustálým neklidem. “ - Albert Einstein
 61. “Mír je každodenním problémem, který je výsledkem mnoha událostí a soudů. Mír není „je“, je to „stávání se“. “ - Haile Selassie
 62. “Čím větší je míra klidu naší mysli, tím větší je náš duševní klid, tím větší je naše schopnost užívat si šťastný a radostný život. “ - Dalajlama
 63. “S nádechem uklidňuji tělo i mysl. Vydechuji, usmívám se. Když přebývám v přítomném okamžiku, vím, že toto je jediný okamžik. “ - Thich Nhat Hanh
 64. “Nikdy nespěchejte, dělejte vše potichu a v klidném duchu. V ničem neztrácejte svůj vnitřní mír, i když se vám celý svět zdá být rozrušený. “ - Francis de Sales
 65. “Meditace není způsob, jak uklidnit mysl. Je to způsob, jak vstoupit do ticha, které již existuje - pohřbeno pod 50 000 myšlenkami, které si průměrný člověk myslí každý den. “ - Deepak Chopra
 66. “Mír nespočívá v tom, aby mi Bůh dal jiné okolnosti. Mír spočívá v nalezení Boha za těchto okolností. “ - John Ortberg
 67. “Soucit, tolerance, odpuštění a pocit sebekázně jsou vlastnosti, které nám pomáhají vést náš každodenní život s klidnou myslí. “ - Dalajlama
 68. “Vnitřního míru lze dosáhnout pouze tehdy, když praktikujeme odpuštění. Odpuštění je opuštění minulosti, a je proto prostředkem k nápravě našeho nesprávného vnímání. “ - Gerald G. Jampolsky
 69. “Mysl se může vydat tisícem směrů, ale po této krásné cestě kráčím v klidu. S každým krokem fouká vítr. S každým krokem kvete květina. “ - Thich Nhat Hanh
 70. “Když dokážu odolat pokušení soudit druhé, vidím je jako učitele odpuštění ve svém životě a připomíná mi, že klid v duši mohu mít jen tehdy, když odpouštím, než abych soudil. “ - Gerald Jampolsky
 71. “Jen zpomal. Zpomalte řeč. Zpomalte dýchání. Zpomalte chůzi. Zpomalte jíst. A nechte toto pomalejší, stabilnější tempo provonět vaši mysl. Jen zpomal. " - Doko
Kvíz:
Co vás baví?
Udělejte si tento kvíz, který vám pomůže zjistit, co vás baví! To, že to nevíte, je zcela normální, ale bylo by dobré to vědět.!
Zahájit kvíz

Citáty

Prohlédněte si naši sbírku nejinspirativnějších a nejoblíbenějších citátů a výroků autorů, celebrit a dalších.